Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus

Hyvinvointialueen on toimitettava THL:lle kaksi kertaa vuodessa lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoitustiedot.

Vuoden 2024 alusta lukien sosiaalityöntekijällä on saanut olla samanaikaisesti asiakkaana enintään 30 lasta (vuosien 2022-2023 aikana enintään 35 lasta).

Tietojenantovelvollisuus  

THL-lain perusteella THL:llä on oikeus velvoittaa alueet toimittamaan tietoja tilastoihin ja sote-seurantaan.

Päätös lastensuojelun henkilöstömitoitusta koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf 77 kt)

Aikataulu

Hyvinvointialuekohtaiset tiedot toimitetaan THL:ään kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja lokakuun toiselta tiistailta. Poikkileikkauspäivät ovat:  9.4.2024 ja 8.10.2024.  

Tietojen toimittaminen 

Tiedot ajankohdalta 9.4.2024 tulee toimittaa 17.4.2024 mennessä koko hyvinvointialueelta yhteensä.

Toimita tietoja ajankohdalta 9.4.2024

  • Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialuekohtaisilla tunnuksilla, jotka lähetetään hyvinvointialueen kirjaamoon.  
  • Lomakkeen voi tallentaa ja siihen voi palata myöhemmin. Lomakkeeseen pääsee takaisin kirjautumalla samoilla tunnuksilla.
  • Tietoja ei pääse katselemaan sen jälkeen kun ne on lähetetty. Voit tarvittaessa tulostaa tiedot paperille tai pdf-tiedostoon. Tulostaminen tapahtuu selaimen kautta. Pdf-tulostus tehdään valitsemalla tulostimeksi tiedostomuoto.
  • Tiedonkeruussa nimetään yhteyshenkilöitä tietojen tarkistusta varten. Tiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun henkilörekisterin ja jota THL säilyttää tiedonkeruutarkoituksiinsa.
  • Mikäli jo lähetettyjä tietoja on tarve muuttaa, ole yhteydessä THL:ään. Myös aiempien vuosien tietoja voidaan korjata olemalla yhteydessä THL:ään.

Tietosisältö

Lomakkeen tietosisältö (pdf 65 kt)

Seurantapäivämäärältä kysytään tiedot:

  • asiakasmäärästä
  • lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrästä ja avointen vakanssien määrästä
  • niiden sosiaalityöntekijöiden määrästä, joiden asiakasmäärä ylittää lastensuojelulain (417/2007) 13 b §:ssä säädetyn rajan

Tiedonkeruun tulevaisuuden näkymiä 

Tilaston keskeiset tiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kanta-palveluiden kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli Kanta-palveluiden käyttöönotto ja kehittyminen etenee suunnitellusti,  THL pystyy keräämään tilaston tiedot kattavasti Kanta-arkistosta THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisteriin vuonna 2026. THL:n tavoitteena on, että nykyisen kaltainen tiedonkeruu voidaan tuolloin lopettaa.  

Tilaston kotisivu

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus

Tietojen hyödyntäminen

  • Tiedot julkaistaan verkossa, jolloin ne laajasti ovat saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Tietoja käytetään myös alueellisen arvioinnin ja ohjauksen perustana.

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234

sähköposti [email protected]