Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelulaissa (417/2007) on säädetty määräajat lastensuojeluasioiden käsittelyyn. Määräajoilla pyritään turvaamaan lasten ja perheiden oikeuksien varhainen ja yhdenvertainen toteutuminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä, kuinka lastensuojelulaissa säännellyt asioiden käsittelymääräajat ovat toteutuneet. Tiedot toimitetaan vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueittain.

THL luovuttaa tiedot  edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

Tietojenantovelvollisuus  

THL-lain perusteella THL:llä on oikeus velvoittaa alueet toimittamaan tietoja tilastoihin ja sote-seurantaan.

Päätös lastensuojelun käsittelyaikoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (pdf 77 kt)

Aikataulu

Kunkin vuoden huhti-syyskuun toteutumatiedot tulee toimittaa 17.10. mennessä sekä loka-maaliskuun toteutumatiedot  17.4. mennessä.

Tietojen toimittaminen

Tiedot pyydetään hyvinvointialueilta 17.4.2024 mennessä.

Toimita 1.10.2023-31.3.2024 tietoja

Lomakkeen tietosisältö (pdf 349 kt)

  • Palveluun kirjaudutaan hyvinvointialuekohtaisilla tunnuksilla, jotka lähetetään hyvinvointialueen kirjaamoon.  
  • Lomakkeen voi tallentaa ja siihen voi palata myöhemmin. Lomakkeeseen pääsee takaisin kirjautumalla samoilla tunnuksilla.
  • Tietoja ei pääse katselemaan sen jälkeen kun ne on lähetetty. Voit tarvittaessa tulostaa tiedot paperille tai pdf-tiedostoon. Tulostaminen tapahtuu selaimen kautta. Pdf-tulostus tehdään valitsemalla tulostimeksi tiedostomuoto.
  • Tiedonkeruussa nimetään yhteyshenkilöitä tietojen tarkistusta varten. Tiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitetun henkilörekisterin ja jota THL säilyttää tiedonkeruutarkoituksiinsa.
  • Mikäli jo lähetettyjä tietoja on tarve muuttaa, ole yhteydessä THL:ään. Myös aiempien vuosien tietoja voidaan korjata olemalla yhteydessä THL:ään.

Tiedonkeruun tulevaisuuden näkymiä 

Tilaston keskeiset tiedot tallennetaan tulevaisuudessa Kanta-palveluiden kautta Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Mikäli Kanta-palveluiden käyttöönotto ja kehittyminen etenee suunnitellusti,  THL pystyy keräämään tilaston tiedot kattavasti Kanta-arkistosta THL:n Sosiaalihuollon seurantarekisteriin vuonna 2026. THL:n tavoitteena on, että nykyisen kaltainen tiedonkeruu voidaan tuolloin lopettaa.  

Tilaston kotisivu

Lastensuojelun käsittelyajat

Tietojen hyödyntäminen

  • Tiedot julkaistaan verkossa, jolloin ne laajasti ovat saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Valvontaviranomaiset hyödyntävät tietoja valvontatehtävässään.

Yhteystiedot

Martta Forsell
puh. 029 524 7974

Tuula Kuoppala
puh. 029 524 7234

sähköposti [email protected]

Tilaston kotisivu

muualla palvelussa