Yksityiset sosiaalipalvelut

THL kerää tilastotietoja yksityisistä sosiaalipalveluista osana sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää (Hilmo). Sosiaalihuollossa hoitoilmoituksilla kerätään tietoja laitoshoidosta ja asumispalveluista sekä kotihoidosta. 

Tarkemmin tiedonkeruusta hoitoilmoitustiedonkeruun sivuilta.
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo)

THL ei kerää suoraan tietoja palvelujen tuottajilta Yksityiset sosiaalipalvelut -tilastotiedonkeruulla. Aluehallintovirastot ja Valvira keräävät luvanvaraisilta sosiaalipalvelujen tuottajilta lakisääteiset toimintakertomustiedot. Yksityisten palvelujen antajien on toimitettava toimintakertomus vuosittain Valviralle. Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien asiointipalvelu Valverin avulla.

Lisätietoja toimintakertomusten tiedonkeruusta Valviran sivuilla.
Valvira: Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien toimintakertomus

Yhteystiedot

Riikka Väyrynen
puh. 029 524 7670
sähköposti [email protected]