Yksityiset terveyspalvelut

THL kerää tilastotietoja yksityisistä terveyspalveluista osana sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää (Hilmo). Tarkemmin tiedonkeruusta hoitoilmoitustiedonkeruun sivuilta. 
Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo)

Aluehallintovirastot ja Valvira keräävät vuosittain lakisääteiset toimintakertomustiedot yksityisistä terveyspalveluista.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava terveyden- ja sairaanhoidon palveluja koskevat toimintatiedot sekä henkilökunnan, toimitilojen ja toiminnan muutokset. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien on toimitettava vuosittain Valviralle toimintakertomus yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien asiointipalvelu Valverin avulla.

Lisätietoja toimintakertomusten tiedonkeruusta Valviran sivuilla.
Valveri

Yhteystiedot

Pia Tuominen 
puh. 029 524 8405

Jutta Järvelin 
puh. 029 524 7254

sähköposti: [email protected]