Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus

Sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustiedot sisältävät sairaaloiden toimintaa ja tuottavuutta kuvaavia tunnuslukuja sekä erikoissairaanhoidon alueellista käyttöä ja kustannuksia kuvaavia tunnuslukuja.

Tiedot on tarkoitettu sairaaloiden keskeiseen vertaisoppimiseen ja toiminnan sisäiseen kehittämiseen erityisesti sairaaloiden ja kuntien johdolle sekä päätöksentekijöille.