Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Toimeentulotukilaissa (1412/1997) on säädetty määräajat

  • toimeentulotukihakemusten ja kiireellisten toimeentulotukihakemusten käsittelylle
  • toimeentulotukihakemukseen tarvittavien lisäselvitysten pyynnöille sekä
  • asiakkaan mahdollisuudelle päästä halutessaan henkilökohtaisesti keskustelemaan asiastaan sosiaalityöntekijän/ohjaajan kanssa.

Toimeentulotukilain 27 c §:ssä säädetään määräaikojen noudattamisen seurannasta. THL:n tulee pyytää hyvinvointialueilta ja Kansaneläkelaitokselta kaksi kertaa kalenterivuodessa määräaikojen totoutumisen seurannan kannalta välttämättömät tiedot. 

Määräaikojen noudattamisen seuranta koskee kaikkia Suomen hyvinvointialueita ja Helsinkiä, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Päätös toimeentulotuen käsittelyaikoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Aikataulu

THL pyytää Kelaa ja hyvinvointialueita palauttamaan kunkin vuoden seurantajaksoja (huhtikuu, lokakuu) koskevat tiedot seurantakuukauden jälkeisen kuukauden loppuun mennessä.

Sähköiset lomakkeet

Hyvinvointialueet toimittavat tiedot THL:ään sähköisellä lomakkeella. Kela toimittaa tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla.

Hyvinvointialueiden tiedontoimitus: toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen seurantalomake on avoinna vain tiedonkeruun ajan (huhti-toukokuu ja loka-marraskuu).

Toimeentulotukiseuranta-lomake

Täyttöohjeet

Sähköinen lomake sisältää lomakkeen täyttöohjeet.

Yhteystiedot

Samuli Pietilä
puh. 029 524 7162

Emma Tolonen
puh. 029 524 8207

sähköposti [email protected]