Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus (Avohilmo)

Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus (Avohilmo) on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmäkokonaisuutta (Hilmo). Avohilmo-tietoja käytetään päätöksenteossa, suunnittelussa ja tutkimuksessa. Avohilmo- raportointi tarjoaa ajantasaista tietoa

  • väestön palvelujen käytöstä
  • hoidon saatavuudesta
  • väestön terveysongelmista ja epidemioiden leviämisestä
  • terveyden edistämisen palveluista
  • työnjaosta ja hoitamisen käytännöistä

Toimintayksiköissä Avohilmo-tietoja voidaan hyödyntää sekä käytännön operatiivisessa että strategisessa toiminnassa. Raportit-sivulla voi tarkastella oman yksikön tietoja sekä vertailla omaa toimintaa muiden yksikköjen toimintaan.
Tietokantaraportit

Avohilmossa käytettävien yhtenäisten luokitusten myötä tiedot ovat vertailukelpoisia eri toimintayksiköiden ja ajankohtien välillä. Lisäksi tarve erillisiin kyselyihin vastaamiseen vähenee, kun vastaavat tiedot saadaan automaattisesti hoitoilmoitustiedoista. Avohilmon luokitukset ovat saatavissa koodistopalvelimelta.
Kansallinen koodistopalvelu (Kanta)

Yhteydenotot

Hoitoilmoitusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti. THL ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sekä vastaa Avohilmoon liittyviin kysymyksiin.

Sähköposti: avohilmo(at)thl.fi