”Osallisuuden palaset” lisäävät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta

”Osallisuuden palaset” ovat keinoja, joilla edistetään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Keinoja on kehitetty osallisuushankkeissa eri puolilla Suomea ja ne on kuvattu ja arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Osallisuuden palaset auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa, jolla pyritään lisäämään osallisuutta. Osallisuuden palaset täydentävät ja uudistavat nykyistä hyvinvointijärjestelmää. Sokra on nivonut osallisuuden palaset osaksi laajempia osallisuuden edistämisen kokonaisuuksia, jotka vastaavat julkisen hallinnan muutostarpeiseen.
Osallisuuden edistämisen mallit

Osallisuuden palaset on kuvattu Innokylään yhdessä kunkin hankkeen kanssa. Sokra-koordinaatio on arvioinut mallit Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista hankkeen dokumentaatiota hyödyntäen.
Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä

Osallisuuden palaset Innokylässä

Tutustu Innokylä-verkkopalveluun kuvattuun toimintamalliin ja arviointiliitteeseen klikkaamalla alla olevia otsikkoja. 

Voit myös selata kaikkia toimintamalleja suoraan Innokylässä

Aistien tila sosiaalityön ympäristönä
Kehittäjä: Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa -hanke (ELO) (ESR 2017–2019)

Ajankäytön riittävyys osallisuustyössä rakentaa luottamusta – Esimerkkinä korvaushoidon piirissä olevien osallisuuden edistäminen
Kehittäjä: Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke) (ESR 2016–2019)

Ammattilainen digipalvelujen asiakkaana-verkkovalmennus
Kehittäjä: TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hanke (ESR 2018–2020)

Asiakasosallisuusryhmät vammaispalvelujen yhteiskehittämisessä
Kehittäjä: Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) (ESR 2016–2019)

Asiakastyön menetelmäkorteilla osallisuutta
Kehittäjä: VOITTO-Voimavaroja, toimintakykyä ja osallisuutta Lappiin (ESR 2017–2021)

Asuinalueen yhteiskehittäminen siltaustoiminnan avulla
Kehittäjä: Työste – Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla -hanke (ESR 2015–2017)

Avoin olohuone ilman vaatimusta päihteettömyydestä 
Kehittäjä: Korona yhteiskunnan marginaaleissa: Otto – oma tulevaisuus (ESR 2021–2023)

Digiohjauksella nuori palveluihin
Kehittäjä: Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten digitaaliset tukipolut – 3X10D -kehittämishanke vuosina 2020–2022

Digivuorovaikutus osallisuuden tukena asiakastyössä
TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hanke (ESR 2018–2020)

Elävä Portfolio – oman osaamisen tunnistamisen prosessi
Kehittäjä: LUmOaVA hanke – Taidelähtöiset menetelmät osallisuuden ja osaamisen tukena (ESR 2017–2020)

Etäkohtaamisilla yhteisöllisyyttä kyliin
Kehittäjä: Verkkokohtaamisia kylille -hanke (ESR 2020)

Etätyöpaja – elämyksiä ja mielekästä tekemistä yhdessä
Kehittäjä: HAPPY:D KUNTA -hanke (ESR 2020).

Hyvinvointia kioskista – avoin hyvinvoinnin arviointi-, ohjaus- ja tukipalvelu
Kehittäjä: Hyvinvointikioski työ- ja toimintakyvyn vahvistajana (ESR 2016–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Hyvinvoinnin tilat -hankkeessa (Terveyskioski), Varkaudessa (Hyvinvointi Ankkuri), Kuopiossa Terve Kuopio -kioski ja Hyvän mielen kioski)

Hyvän mielen julkaisut – voimaannuttavia sanoja ja kuvia arjen iloksi
Kehittäjä: Hyvä teko tarttuu -osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä (ESR 2019–2022)

Höntsäpesistä yhteisöllisesti ja yhdenvertaisesti
Kehittäjä: Kansallislaji kuuluu kaikille -hanke (ESR 2020–2020)

Kiertävä kokous vaikuttamiskeinona terveydenhuollossa
Kehittäjä: Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke) (ESR 2016–2019)

Kohtaamispaikka lapsiperheille ja ikäihmisille
Kehittäjä: Lähellä – Sukupolvet toistensa tukena -hanke, Arvokas -ohjelma (THL 2017 & STEA 2018-2021)

Kohtaamispaikka päihderiippuvuudesta toipuville
Kehittäjä: Toipuvien päihderiippuvaisten nuorten matalankynnyksen päihteetön tila -hanke (STEA 2020–2021)

Kokemuksia välittäen – kokemustoimijoiden työtehtävien välitystoiminta
Kehittäjä: Kokemus kohottaa -hanke (ESR 2016–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Mielen ry:n kokemusasiantuntijatoiminta, A-klinikkasäätiön KokeNet

Kokemusasiantuntijaraati 
Kehittäjä: Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke (ESR 1.4.2018 – 31.3.2021)

Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä
Kehittäjä: Koulutetun kokemusasiantuntijan tuki KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa (ESR 2018–2019) ja Terve muutos – muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto (ESR 2020–2021)

Kokemusasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottotyöss
Kehittäjä: Koulutetun kokemusasiantuntijan tuki KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa (ESR 2018–2019) ja Terve muutos – muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto (ESR 2020–2021)

Kokemusasiantuntija tuo työttömien ääneen kuuluviin
Kehittäjä: Tarmo – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä -hanke (ESR 2019–2021).

Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä
Kehittäjä: Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke, osatoteuttaja Vantaan kaupunki (ESR 2016–2019)

Kokemusosaajien ja ammattilaisten työnohjaus
Kehittäjä: Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat, hankkeen osatoteuttaja Espoon kaupunki (ESR 2016–2019)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Korttelikaverit-hanke (STEA 2018–2020),  Suomen Mielenterveysseuran opas vapaaehtoistyön työnohjaukseen (2012)

Kokemustoimijat vaikuttajina -ryhmä
Kehittäjät: Satakunto-hanke (ESR 2017–2020) sekä OTE -kärkihankkeen (2017–2018) kokeilut: SATAOSAA – Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen; Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen.

Komppaa-pelit tukevat oppimisvaikeuksien tuomissa haasteissa
Kehittäjä: Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin -hanke (ESR 2018–2020)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: TUKEE!-hanke (ESR 2017–2020), PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke (ESR 2016–2019)

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen
Kehittäjä: Komppaa! Kompensaatiokeinoista apuaskelmia työtehtäviin -hanke (ESR 2018–2020)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Kunnolla töihin -hanke (ESR  2015–2016), TUKEE!-hanke (ESR 2017–2020)

Koppia asiakkaasta
Kehittäjä: PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä, valtakunnallinen hanke (ESR 2015–2018)

Korttelikeittiö – kaikille avoin tila
Kehittäjä: Yhteinen keittiö -hallituksen kärkihanke (STM 2017–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Avoin työhuone-hanke (ESR 2018–2020), Toipuvien päihderiippuvaisten nuorten matalankynnyksen päihteetön tila -hanke (HomeBase, Lahti) (STEA 2020–2021)

Kototori tukee kotoutujaa monialaisesti ja yhteisöllisesti
Kehittäjä: TEKO – Tehostettua kotoutumista -hanke (ESR 2016–2019)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Info Gloria -hanke (ESR 2016)

Kotoutumisopas tukee ammattilaisen työtä
Kehittäjä: Meri-Lapin äitien järjestölähtöinen kotoutuminen (ESR 2018–2021)

Kulttuurihyvinvontisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta
Parasta Etelä-Savoon − taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanke (ESR 2019–2021).

Kulttuuriluotsitoiminta - vapaaehtoinen tukena kulttuuriosallistumisessa
Kehittäjä: Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut, Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampereen kaupunki. Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallinen kehittämishanke 2017-2019 (OKM)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Esiselvitys: kulttuurinen vapaaehtoistoiminta ja toiminnan koordinointi -hanke 2016–2017 (OKM), lukuisat paikalliset hankkeet

Kumina – työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta
Kehittäjä: Kaiku-hanke (ESR 2015–2018)

Kummin kanssa työelämään – maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen
Kehittäjä: Kummin kanssa työkokeiluun -hanke (ESR 2017–2018)

Kumppanuusilta kokoaa yhteen julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kokemustiedon paikalliset toimijat
Kehittäjä: Kumppanuudella soteen ja kuntiin -hanke (STEA, 2017–2019)

Lastensuojelun kokemuskumppanun tarina
Kehittäjä: Asiakkaasta kumppaniksi -hanke (STEA 2020–2022), Perhekuntoutuskeskus Lauste, Turku.

Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa
Kehittäjä: NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla (ESR 2018–2021). 

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin
Kehittäjä: Tsemppaa hyvä fiilis -hanke (ESR 1.8.2018–31.7.2021).

Luonnonhoitotöissä voi tehdä hyvää luonnolle ja muille ihmisille
Kehittäjä: Luontoa toimintaan yli rajojen (ESR 2019–2020)

Luontolähtöinen kuntoutus
Kehittäjä: Vihreä Telakka – eteenpäin luonnon avulla (ESR 2018–2022)

Luontolähtöinen työpajatoiminta
Kehittäjä: Luontoa toimintaan - yhteistyömalleja osallisuuteen (ESR 2018 - 2020)

Luontoseteli mielenterveyden edistämisen tukena
Kehittäjä: Luontoseteli -hanke (ESR 2019–2021)

Luottotyöntekijän matkassa eteenpäin
Kehittäjä: Palvelu olen minä! -hanke (ESR 2015-2017) ja Moodi -hanke (ESR 2018-2020). 

Luova toiminta keinona harjoitella epäonnistumista – Mokaamalla oppiminen
Kehittäjä: Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (ESR 2015–2018)

Luovat menetelmät osaksi nuorten palvelukokonaisuutta
Kehittäjä: Tenho – elämän taitoja nuorille taiteen keinoin -hanke (ESR 2015–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Step by step -hanke (ESR 2016–2019)

Lähityö
Kehittäjä: Yhteistä ymmärrystä - Lähityön malli aikuissosiaalityön areenoille (ESR 2016–2017)

MargIT-verkosto – digioikeuksien edistäminen verkostotyön keinoin
Kehittäjä: Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR 2018–2020)

Matalan kynnyksen digituki
Kehittäjä: Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR 2018–2020)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Hard Luck -nettikahvila (STEA 2018–2020)

Matalan kynnyksen talousneuvonta
Kehittäjä: Lähde mukaan (ESR 2015–2017), Ahkerasti yhdessä (ESR 2017–2020) ja Fyffee (STEA 2020–2022) -hankkeet.

Menneisyys meissä -ryhmätoiminta
Kehittäjä: Menneisyys meissä – Osallisuutta kulttuuri-identiteettiä vahvistamalla -hanke (ESR 2021–2022)

Mielenterveyden ensiapukurssit vankiloissa
Kehittäjä: Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä tukevissa verkostoissa -hanke (ESR 2016–2019) sekä Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR 2018–2020)

Mielenterveyden kokemusasiantuntija asiakkaan tukena palveluissa
Kehittäjä: Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanke (ESR 2018–2021)

Naapuriyhteisötoiminta tukee kehitysvammaisten itsenäistä asumista
Kehittäjä: Naapurit – yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat -hanke (ESR 2018–2020)

Naapuriäidit - kohderyhmästä toimijaksi
Kehittäjä: Naapuriäidit lähiötoiminnan mahdollistajina–hanke (ESR 2017–2018)

Opaskortit kotouttavaan luontotoimintaan
Kehittäjä: Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (ESR 2020).

Opinnollistaminen ja käytännönläheinen oppiminen erilaisissa ympäristöissä
Kehittäjä: Hyvä arki -hanke, osatoteuttaja Kuhmon Työvire ry (ESR 2016–2018)

Opioidikorvaushoidossa olevien osallisuuden vahvistaminen rakentamalla polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan
Kehittäjä: Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (OK-hanke) (ESR 2016–2019)

Osallistavalla ideakilpailulla uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa
Kehittäjä: NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla (ESR 2018–2021)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Oulun kaupungin Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -hanke (ESR 2015–2019)

Osallistuva budjetointi – inklusiivisella toiminnalla osallisuutta lähiöön
Kehittäjä: Inklusiivisella toimintatavalla uutta, ITU 2 -hanke (ESR 2017–2020)

Osallisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa
Kehittäjä: Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (ESR 2014–2020)

Osallisuussparraus kunnan esihenkilöille
Kehittäjä: Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki ohjelma (2019–2023) ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra.

Osallisuustyön vertaismentorointi
Kehittäjä: Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra

Osallisuutta päätöksiin – kokemusasiantuntija ohjausryhmässä
Kehittäjä: Satakunto- (ESR 2017–2020) ja SATADUUNIA- (ESR 2019–2022) -hankkeet. 

Osuuskunta työllistää osatyökykyisiä
Kehittäjä: Osallisuutta osuuskunnista -hanke (ESR 2015–2018)

Opaskortit kotouttavaan luontotoimintaan
Kehittäjä: Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa (ESR 2020)

Palveluiden oikea-aikaisuus ja yhteensovittaminen vankilasta vapautuvan tueksi
Kehittäjä: Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä tukevissa verkostoissa (ESR 2016–2019)

Palvelun käyttäjät tutuiksi
Kehittäjä: Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (AKU-hanke) (ESR 2016–2019)

Palveluohjauksen mallin kehittäminen yhdessä paljon tukea tarvitsevien kanssa
Kehittäjä: Palvelupolut kuntoon (PAKU) (ESR 2018–2021)

Palvelusafari nuorten vaikuttamisen välineenä
Kehittäjä: Siä päätät – ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatiolla ja palvelumuotoilulla -hanke (ESR 2015–2017)

Pelaaminen sosiaalisesti vahvistavana toimintana
Kehittäjä: PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke, pääkaupunkiseudun osahanke (ESR 2016–2019)

Pelillisyys ja leikillisyys arvioinnin apuna
Kehittäjä: PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hanke, pääkaupunkiseudun osahanke (ESR 2016–2019)

Pelin kehittäminen toimijuuden mahdollistajana
Kehittäjä: PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke, pääkaupunkiseudun osahanke (ESR 2016–2019)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Siä päätät -hanke (ESR 2015–2017), ZET-hanke (ESR 2015–2017)

Pelisessiossa pelataan ja kehitetään yhdessä
Kehittäjä: Pelaten osalliseks -hanke (ESR 2015–2017)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Pelaten Terveeks? -hankkeessa (ESR 2014) (ks. myös PRO SOS  -hankkeen toimintamallit)

Pelitarina sosiaalityön välineenä
Kehittäjä: PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke, pääkaupunkiseudun osahanke (ESR 2016–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Digipelirajat’on-hanke (STEA 2017–2019)

Perheiden luontolähtöinen ryhmätoiminta
Kehittäjä: LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta (ESR 2019 – 2021)

Poikkeustilanteiden toimintamalli heikoimmassa asemassa olevien avun koordinointiin
Kehittäjä: OuluToivo2020-hanke (ESR 2020)

Ryhmätoiminta toimintavalmiuksien vahvistajana
Kehittäjä: Polku 55 -hanke (ESR 2015 –2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Etelä-Pirkanmaan sosiaalisen kuntoutuksen hanke – SOKU (ESR 2015–2018), Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU-hanke) (ESR 2015–2018), Osallistuva arki kotoutumisen tukena (OTTO) – Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli -hanke (ESR 2016–2018), PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke, Rauman osahanke (ESR 2015–2018)

Ryhmätyöllistämisen avulla elinvoimaa kyliin
Kehittäjä: Laavu-hankkeessa (ESR 2015-2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Työtä luonnosta Iissä -hanke (ESR 2015–2018), OSAT – Osallisuuden askeleet työllistymispoluille -hanke (ESR 2017–2020)

Satelliittiyhteistyö palvelutarjottimen kokoajana ja uusien toimintamuotojen kehittäjänä
Kehittäjä: OSAT – Osallisuuden askeleet työllistymisen poluille -hanke (ESR 2017–2020)

Seinätön luontopaja
Kehittäjä: Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke (ESR 2015–2017)

Sosiaalisen raportoinnin yhteistuotanto asiakkaiden kanssa
Kehittäjä: Helsingin kaupungin matalan kynnyksen palvelut (ei erillisrahoitusta)

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto
Kehittäjä: LUONNOLLISESTI –hanke (ESR 2019–2021), TAIDA! -hanke (ESR 2020–2022) ja Parasta Etelä-Savoon -hanke (ESR 2019–2021)

Taideprojekti nuoren hyvinvoinnin tukena
Kehittäjä: Tolkkupaja-hanke (ESR 2019-2022)

Tartu hetkeen -vapaaehtoistyössä voi panostaa yhteiseen hyvään sitoutumatta toimintaan
Kehittäjä: Tartu hetkeen -hanke (ESR 2017–2019)

Teemapäivät – romanien ja romaniyhdistysten kohtaamispaikka
Kehittäjä: Nevo tiija – uusi aika -hanke (ESR 2016–2018)

Tilat yhdenvertaisuuden kokemuksen lähteenä: Tuettu lomatoiminta
Kehittäjä: Lomatoimintaa järjestää esimerkiksi Solaris lomat ry. Toimintamalli on kuvattu hyödyntäen arviointiraporttia, joka on tehty yhteistyössä THL:n Sokra-koordinaation ja Solaris lomat ry:n kanssa.

Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta taitoja ja uskoa tulevaan
Kehittäjä: Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa -hanke (ESR 2018–2020)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeessa (STEA 2017–2019)

Tukiringin avulla oma ääni kuuluviin
Kehittäjä: Silta omannäköiseen elämään -hanke (STM 2020–2021) & Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke (STM 2020–2021).

Työkykyisen pitkäaikaistyöttömän valmennuskuukausi
Kehittäjä: Alusta-hanke (ESR 1.8.2016–31.7.2019)

Työntekijän roolinmuutos
Kehittäjä: Avain kansalaisuuteen (ESR 2016–2019)

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä
Kehittäjä: NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hanke (ESR 2018–2021)

Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkauttamalla
Kehittäjä: Terveydeksi-hanke (ESR 2016–2019)

Vankilateatteri vapauttaa vangin roolista
Kehittäjä: Porttiteatteri ry 

Vankitaustaisten asiakassuhteen rakennus dialogissa stigmoja murtaen
Kehittäjä: Tuetusti tulevaisuuteen -hanke (ESR 2018–2021)

Vapaa-ajan ranneke kimmokkeena yhdessä virkistymiseen
Kehittäjä: PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä, Turun osahanke (ESR 2015–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Kaikukortti (Espoo, Kauniainen), Aktiivipassi (Tampere)

Viisi tapaa perustaa avoin yhteinen tila
Kehittäjät: Uusikaupunki; Hyvinvoinnin tilat (ESR 2018–2020); Toipuvien päihderiippuvaisten nuorten matalankynnyksen päihteetön tila -hanke (HomeBase) (STEA 2020–2021); Yhteinen keittiö, osahanke Porvoon korttelikeittiö (STM 2017–2018, STEA 2019–2021); Kauppakeskus Redi, Helsinki
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Yhteistä ymmärrystä – Lähityön malli aikuissosiaalityön areenoille -hanke (ESR 2016–2017)

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin
Kehittäjät: ARKI – Asunto reilusti kaikille ilman ehtoja (ESR 2017) ja Kadulta kotiin -hanke (STEA 2018–2020)

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä
Kehittäjä: Osallisuutta kuntoutuksesta (OsKu) -hankkeessa (ESR 2015–2017)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU), Forssan osahanke  (ESR 2015–2018),  Elämä alkaa arjesta -hanke (ESR 2015–2017), PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke, Rauman, Salon ja Turun osahankkeet (ESR 2015–2018), From Waste to Taste -hanke (ESR 2016–2017), Yhteinen keittiö -hanke (osa hallituksen kärkihanketta 2017–2018).

Yhteinen työhuone tarjoaa työtilan ja rakentaa työyhteisöä
Kehittäjä: Hyvinvoinnin tilat -hankkeen (ESR 2017–2020) Lapinjärven Perinnetalkoot -osahanke, Avoin työhuone (ESR 2018–2020)

Yhteiskehittäminen sosiaalisessa kuntoutuksessa ja sosiaalityössä
Kehittäjä: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke (SOSKU) (ESR 2015–2018)
Samankaltaista toimintaa kehittäneet: PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeessa (ESR 2016-2019),  Asunnottomuuden ehkäisyn kuntastrategiat -hankkeessa (ESR 2016–2019)

Yhteiskehittämisen työskentelyprosessi alueellisen palveluohjauksen mallin rakentamiseksi paljon tukea tarvitseville työikäisille
Kehittäjä: Palvelupolut kuntoon (PAKU) (ESR 2018–2020)

Lue lisää

Osallisuuden edistäjän opas (THL 2023)

Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa (THL, 2017)

Lisätietoja

Minna Kukkonen (vapaalla)
tutkija
p. 029 524 7738
[email protected]

Minnan sijaisena toimii Misha Henriksson
erikoissuunnittelija
p. 029 524 7920
[email protected]