Muistilista: kiireellinen päivystyskotikäynti

 • Reflektoi päätöstäsi lähteä kotikäynnille toisen työntekijän (mahdollisen työparin, johtavan sosiaalityöntekijän tai takapäivystäjän) kanssa. Sovi tarvittaessa, että toimistolle jäävä työntekijä etsii puolestasi vapaita vastaanottopaikkoja mahdollisen kiireellisen sijoituksen varalle.
 • Arvioikaa yhdessä poliisin virka-avun tarve: esimerkiksi väkivallan uhka tai asuntoon sisälle pääsyn varmistaminen
 • Sopikaa lähdöstä vielä takapäivystäjän tai (johtavan) sosiaalityöntekijän kanssa, jotta toimistolla tiedetään, mihin olette menossa.
 • Kun päätätte lähteä, käykää vielä läpi asiat, joita tiedätte perheestä ja kyseisestä tilanteesta.
 • Ota mukaasi
  • perheen osoitteet ja puhelinnumerot (jos tiedossa)
  • kotikäynnille lähdön laukaissut lastensuojeluilmoitus
  • vastaanottoyksiköiden numerot
  • kriisiperheitä välittävän sosiaalityöntekijän numerot tai kriisiperheiden numerot
  • hätänumerot
  • käyntikorttisi sekä
  • taksikortteja.
 • Miettikää erilaisia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja etukäteen.
 • Keskustelkaa etukäteen siitä, miten teette tilanteessa päätöksen (reflektointi asiakkaan läsnä ollessa tai eri huoneessa).
 • Sopikaa etukäteen siitä, kumpi huomioi ja kuulee enemmän lasta/lapsia. Kertokaa lapselle vähintään: keitä olette, miksi olette paikalla ja mitä nyt tapahtuu sekä mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lähdette pois.
 • Jos poliisi on paikalla, kerro heille tilanne ja mitä on odotettavissa esitietojen perusteella. Kerro myös, jos odotat heiltä turvaamisen lisäksi jotain erityistä (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain 4 §, 6 §, 56 §). Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 15§, 16§, 17§
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 4 §, 6 §, 56 § 
 • Poliisi menee asuntoon ensin ja varmistaa turvallisuuden. Kerro ilmoituksesta asiakkaalle vasta kun poliisi antaa jonkunlaisen merkin.
 • Voit pyytää asiakasta sulkemaan lemmikit toiseen huoneeseen kuin missä keskustelette perheenjäsenten kanssa.
 • Huolehdi omasta ja työparisi turvallisuudesta.
 • Käykää läsnä olleiden viranomaisten kanssa mahdollisuuksien mukaan kotikäynnin jälkeen läpi kunkin havaintoja. Sopikaa kuka on mukana, kun tilannetta käsitellään asiakkaiden kanssa.

Sisältö kehitetty Heikki Waris-instituutin ja Herttoniemi -Itäkeskus työryhmän yhteistyönä.

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta

OIKOPOLUT LAKEIHIN (FINLEX)

Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 41 §
Sosiaalityöntekijän oikeudesta päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan (voimassa myös 1.4.2015 jälkeen)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 22 §
Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada virka-apua

Poliisilaki (872/2011) 9 luku 1 §
Poliisin antama virka-apu

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 15 §
Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 §
Suostumus tietojen antamiseen

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 17 §
Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan hoidon ja huollon turvaamiseksi