Adenovirus

Vad är adenovirus?

Adenovirus orsakar oftast luftvägsinfektioner. Beroende på virustyp är en del av adenovirusinfektionerna också förknippade med andra symtom. 

Man känner till över 50 serotyper av humana adenovirus och dessa delas in i sju undergrupper. 

Adenovirus är vanliga sjukdomsalstrare hos spädbarn och små barn, men orsakar sjukdom även hos vuxna. Adenovirusinfektioner förekommer under hela året.

Hur smittar adenovirus?

Adenovirus smittar lätt via dropp- eller kontaktsmitta vid hostningar eller nysningar eller till exempel via händerna. 

En del adenovirus kan också överföras via avföring och badvatten.

Hur kan adenovirusinfektioner förebyggas?

Adenovirussmitta kan förebyggas genom god handhygien. Händerna tvättas i rikligt med vatten och tvättlösning eller tvål särskilt före måltider. 

Det har utvecklats vaccin mot bara några virus, adenovirus 4 och 7. Men vaccinet är inte allmänt tillgängligt.

Vilka är symtomen på adenovirusinfektioner?

Adenovirusinfektioner är som regel lindriga och ibland symtomfria. Allvarliga adenovirusinfektioner kan uppträda hos spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar.

Adenovirus orsakar vanligen infektioner i de övre luftvägarna med hög feber som symtom. Barn kan drabbas av feberkramper.

En adenovirusinfektion kan också leda till halsfluss, öroninflammation och lunginflammation. En del adenovirus orsakar diarré och ögon- och urinvägsinfektioner.

Hur konstateras en adenovirusinfektion?

Laboratorier använder olika testmetoder för att påvisa adenovirus i kliniska prover, till exempel sekret från nasofarynx.

Indikation på antigener, virusodling och genamplifikationsteknik dvs. PCR är mycket känsliga och tillförlitliga metoder som används av specialiserade viruslaboratorier.

Laboratorieundersökningar av adenovirus

Hur behandlas adenovirusinfektioner?

Det finns ingen läkemedelsbehandling mot adenovirusinfektion, utan behandlingen är symtomatisk.

Hur vanligt är det med adenovirusinfektioner?

Läs om förekomsten av adenovirus (på finska)