Lungklamydia (Chlamydia pneumoniae)

Vad är lungklamydia?

Lungklamydia är en luftvägsinfektion som orsakas av bakterien Chlamydia pneumoniae.

C. pneumoniae är en intracellulär gramnegativ bakterie. Den orsakar infektion i synnerhet hos barn i skolåldern och hos unga vuxna.

Merparten av finländarna insjuknar i en luftvägsinfektion orsakad av C. pneumoniae minst en gång under sitt liv.

Hur smittar lungklamydia?

Bakterien smittar via luftvägarna som droppsmitta från en människa till en annan.

Lungklamydia förekommer ofta i epidemier som pågår i flera månader. Inkubationstiden från smitta till första symtom är cirka en månad.

Hur förebyggs lungklamydia?

Samma principer gäller för förebyggande av lungklamydia som för alla luftvägsinfektioner.

Noggrann handhygien och rätt hostteknik är a och o.

Vilka är symtomen på lungklamydia?

En stor del av infektionerna av C. pneumoniae ger inga symtom.

Sjukdomen sprider sig via luftvägssymtom, och utvecklas sällan till lunginflammation som kräver sjukhusvård.

Ett typiskt första symtom är torrhosta som långsamt förvärras i kombination med muskelvärk och huvudvärk. Snuva och halsont kan också förekomma. I allmänhet är febertillstånden lindriga.

Hur konstateras lungklamydiainfektion?

Infektionen kan påvisas genom blodprov med bestämning av antikroppar.

Hur behandlas lungklamydia?

Vid lindriga symtom går sjukdomen om av sig själv.

Av de antimikrobiella läkemedlen fungerar makrolider och doxycyklin bäst.

Hur vanligt förekommande är lungklamydia?

Läs mer om förekomsten av lungklamydia i Finland (på finska)