Tiedonkeruu

Sairaaloiden toimintatiedot

Toimintatiedot saadaan hoitoilmoitusjärjestelmästä (HILMO). Tiedot koostuvat erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneistä ja päättyneistä hoitojaksoista.

Tuottajakohtaisissa tiedoissa on mukana sairaanhoitopiirien ja erikoislääkärijohtoisten terveyskeskussairaaloiden tuottamat palvelut. Lisäksi aluekohtaisissa tiedoissa on mukana yksityisen sektorin tuottamat laitoshoidon erikoissairaanhoitopalvelut.

Hilmo-tiedonkeruu

Sairaaloiden kustannustiedot

Kustannustiedot kerätään vuosittain sairaaloista erillisen ohjeen mukaan.

Tietojen tarkistaminen

Hilmo -tiedoista saadut toimintatiedot yhdistetään vastaavien kustannustietojen kanssa erikoisalakohtaisesti. Hilmo -tiedot tarkistetaan THL:ssa.

Tietojen tarkistaminen sisältää laadun varmistuksen.Sairaaloille toimitetaan heiltä saaduista toiminta- ja kustannustiedoista palauteraportit tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Jos tiedoissa havaitaan virheitä, tiedot korjataan yhteistyössä sairaaloiden kanssa.

Muualla palvelussa