Liikunta hyvinvointikertomuksessa

Liikuntatoiminta pyrkii vaikuttamaan laajasti kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • terveyden ja terveellisten elintapojen edistäminen
 • päihteiden käytön vähentäminen
 • työkyvyttömyyden vähentäminen
 • osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen
 • maahanmuuttajien kotouttaminen

Liikunta on tarkoitettu kaikille

Kunnan liikuntamahdollisuuksien pitäisi olla mahdollisimman helposti saavutettavia. Liikunnan pitäisi sopia monille erilaisille kohderyhmille.

Kunnissa on tärkeää tunnistaa niitä väestöryhmiä, jotka hyötyvät liikuntaneuvonnasta ja elintapamuutoksista eniten. Toimintaa pitää suunnitella niin, että se sopii juuri heille.

Kunnissa kannattaa huomioida, että

 • ympäristöt kannustavat liikkumiseen
 • liikkumista edistetään koko elämänkaarella
 • liikuntatoimintaa suunnitellaan yhdessä kansalaisten kanssa

Liikuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaankin kaikkia kunnan hallinnonaloja.

Tietoa hyvinvointikertomuksen tueksi

Hyvinvointikertomuksen taustaksi voi etsiä tietoa kansallisista tietolähteistä.
Kouluterveyskysely (Tutkimus ja kehittäminen)
TOIMIVA-testit (Voimia vanhuuteen, pdf 106 kt)
Liikuntalaki (Finlex)
Liikkumisen suositukset (UKK-instituutti)
Terveytemme.fi
TEA-viisari 

Kunnan omia tietolähteitä ovat muun muassa

 • kunnan liikuntastrategiat
 • liikuntapoliittiset ohjelmat
 • kunnan oma hyvinvointibarometri
 • kuntalaiskyselyt
 • kunnan liikuntapaikkojen käytön sekä käyttöastetiedot

Lähteet

Hakamäki P, Aalto-Nevalainen P, Koskinen H, Saaristo V, Wiss K, Ståhl T (2016) Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA 2016.

Helakorpi S, Randelin M, Nummela O, Helldán A & H Hätönen (2016) Liikunnan edistämisen strateginen johtaminen: Kunta-, alue- ja väestötaso.

Norra J, Ruokonen R, Ehrlen V, Polari A & A Ahonen (2015) Lähiliikuntapaikkarakentamista 15 vuotta - seurantaselvitys.

OKM (2016) Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa - painopisteenä harrastamisen hinta.