Digikysely kansalaisille: tietokantaraportit

Kyselytutkimusten tuloksia väestön kokemuksista sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta, digitaalisista palveluista ja sähköisestä asioinnista raportoidaan talukkomuodossa ja tuloksia taustoittavina raportteina. 

Sähköisten palveluiden käyttöä koskevia tietoja vuodelta 2020 voi tarkastella Terveytemme.fi-palvelussa. FinSote-tulosraportti 2020 (Terveytemme.fi)

Terve Suomi - väestökysely toteutetiin loppuvuodesta 2022. Tuloksia digitaalisten palveluiden käytön osalta voi tarkastella taulukkomuodossa  "Digitaaliset palvelut ja digitaalinen asiointi". 

 

Lisätietoja 

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]