Digikysely sosiaalialan korkeakoulutetuille: tietokantaraportit

Digitalisaatiokysely sosiaalialan korkeakoulutetuille -kyselyllä seurataan ammattilaisten kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta, vaikutuksista, osallistumisesta tietojärjestelmien kehittämiseen ja koulutuksesta.

Kysely on osa Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian seurantaa, jossa ammattilaisten kohdalle tavoite tiivistettiin lauseeseen ”Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät”. 
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia

Kyselyaineiston tulokset on koottu tietokantaraporteiksi eli tiivisteiksi ja kuutioksi. 
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje

Sosiaalialan ammattilaiskyselyn tiivisteet

Voit valikoida tiivisteiltä haluamasi mittarin aihealueen ja minkä tahansa sen alla olevista mittareista tarkasteltavaksesi eri graafikuvioina. 

Sosiaalialan ammattilaiskyselyn kuutio

Kuutiossa voit tarkastella kaikkia tuloksia taustamuuttujittain eri maakunnissa. Tiedot esitetään taulukkomuodossa. Valinnat-kohdasta voit rajata tuloksia:

  • Maakunta ja koko maa
  • Aikavertailu
  • Iän, tietojärjestelmän tai työnantajasektorin mukainen ryhmittely
  • Kokemus tietojärjestelmästä

Siirry kuutioon

Lisätietoja 

Palvelevatko nyt valitut tiivistetyypit tarpeitasi? Anna palautetta!

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]