Digikysely sosiaalihuollon organisaatioille: tietokantaraportit

Sosiaalihuollon organisaatiokyselyllä seurataan kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden tarjontaa ja käyttöastetta sosiaalihuollon organisaatioissa.

Sosiaalihuollon organisaatiokysely liittyy Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategian osaan Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön.
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia

Sosiaalihuollon organisaatiokyselyaineiston tulokset on koottu tietokantaraporteiksi eli tiivisteiksi ja kuutioksi. 
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje

Sosiaalihuollon organisaatioiden digitalisaatio – eKartta-tiivisteet

 Voit valikoida tiivisteiltä haluamasi aihealueen ja minkä tahansa sen alla olevista mittareista.

Digikysely sosiaalihuollon organisaatioille -kuutio

Kuutiossa voit tarkastella kaikkia tuloksia taustamuuttujittain eri maakunnissa. Tiedot esitetään taulukkomuodossa. Valinnat-kohdasta voit kaikista mittareista valita useita eri näkymiä: 

  • Maakunnat ja koko maa
  • Aikavertailuna
  • Sektoreittain

Siirry kuutioon

Lisätietoja 

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]

Salovaara, S.,  Silén, M., Vehko, T., Kyytsönen, M., Hautala, S. (2021) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 10/2021.

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2017
Raportti, THL, 1/2018