Digikysely lääkäreille: tietokantaraportit

Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -kyselyllä seurataan lääkärien kokemusta tietojärjestelmien toimivuudesta, vaikutuksista, osallistumisesta tietojärjestelmien kehittämiseen ja koulutuksesta.

Kysely on osa Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian seurantaa, jossa ammattilaisten kohdalle tavoite tiivistettiin lauseeseen ”Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät”. 
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia

Tietojärjestelmät lääkärin työvälineenä -kyselyaineiston tulokset on koottu tietokantaraporteiksi eli tiivisteiksi ja kuutioksi. 
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje

Lääkärikyselyiden tiivisteet:

Voit valikoida tiivisteiltä haluamasi mittarin aihealueen ja minkä tahansa sen alla olevista mittareista tarkasteltavaksesi eri graafikuvioina. 

Lääkärikyselyiden kuutio

Kuutiossa voit tarkastella kaikkia tuloksia taustamuuttujittain eri maakunnissa. Tiedot esitetään taulukkomuodossa. Valinnat-kohdasta voit kaikista mittareista valita useita eri näkymiä:

  • Sairaanhoitopiirit ja koko maa
  • Aikavertailuna
  • Iän, sukupuolen, potilastietojärjestelmän tai työnantajasektorin mukaan ryhmittely
  • Kokemus potilastietojärjestelmästä

Siirry kuutioon

Lisätietoja 

Palvelevatko nyt valitut tiivistetyypit tarpeitasi? Anna palautetta!

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]