Digikysely terveydenhuollon organisaatioille: tietokantaraportit

Terveydenhuollon organisaatiokyselyllä seurataan kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden tarjontaa ja käyttöastetta terveydenhuollon organisaatioissa. 

Terveydenhuollon organisaatiokysely liittyy Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 strategian osaan Palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön.
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia

Terveydenhuollon organisaatiokyselyaineiston tulokset on koottu tietokantaraporteiksi eli tiivisteiksi ja kuutioksi. 
Tietokantaraporttien yleinen käyttöohje

Terveydenhuollon organisaatioiden digitalisaatio – eKartta-tiivisteet

Voit valikoida tiivisteiltä haluamasi aihealueen ja minkä tahansa sen alla olevista mittareista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio: terveydenhuollon palvelut -kuutio

Kuutiossa voit tarkastella kaikkia tuloksia taustamuuttujittain eri maakunnissa. Tiedot esitetään taulukkomuodossa. Valinnat-kohdasta voit kaikista mittareista valita useita eri näkymiä: 

  • Sairaanhoitopiirit ja koko maa
  • Aikavertailuna
  • Sektoreittain

Siirry kuutioon

Lisätietoja 

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
[email protected]

Ammattilainen – potilastietojärjestelmät työn tukena?
Tutkimuksesta tiiviisti 23, elokuu 2018, THL

Digitieto sote-johtamisen tukena?
Tutkimuksesta tiiviisti 30, lokakuu 2018, THL 

Digitaalinen palvelujärjestelmä – rajalliset resurssit oikeaan käyttöön?
Tutkimuksesta tiiviisti 27, syyskuu 2018, THL