Muistilista: lastensuojeluilmoituksen vastaanottaminen puhelimessa

Puhelimessa

 • Varmista lapsen nimi tai henkilötunnus (tarkista asiakastietojärjestelmästä puhelun aikana, jos mahdollista).
 • Tarkista, että puhelu on tullut oikeaan paikkaan.
 • Katso, onko lapsi jo asiakkaana ja onko lapselle määritelty vastuusosiaalityöntekijä.
 • Pyydä ilmoittajan yhteystiedot mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten (jos ilmoittaja haluaa pysyä nimettömänä, kysy perustelut). Kerro "saako perhe tietää ilmoittajan" -periaatteesta
  Lastensuojeluilmoitus - Saako perhe tietää ilmoittajan?
 • Pyydä ilmoittajaa kertomaan havaintonsa ja tietonsa lapsesta ja muusta perheestä.
  • Mitkä ovat konkreettiset havainnot?
  • Onko ilmoittaja itse havainnut vai onko kyse toisen käden tiedosta?
  • Koskeeko ilmoitus perheen kaikkia lapsia? Onko kaikilla sama tilanne ja millä tavalla?
 • Onko ilmoittaja itse tehnyt asialle jotain jo aiemmin?
 • Onko hän ollut  huolta aiheuttavasta asiasta yhteydessä muihin tahoihin (onko esim. tehty ilmoitus poliisille)?
 • Miten ja missä ongelmia on yritetty aiemmin ratkoa?
 • Onko perhe (myös lapsi) tietoinen ilmoituksen teosta?
 • Mitä ilmoittaja odottaa lastensuojelulta?
 • Anna ilmoittajalle palautetta ilmoituksen tekemisestä.
  • Kerro yleisellä tasolla, miten lastensuojelussa työskennellään ilmoituksen jälkeen.
  • Kerro, että ilmoittajan on tärkeää tehdä uusi ilmoitus, jos tilanne jatkuu samanlaisena.
 • Kerro, että tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan ilmoittaja kutsutaan mukaan esim. alkutapaamiseen.

Arvioi kiireellisten toimenpiteiden tarve

 • Onko lapsi vaarassa?
 • Onko epäily pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä?
 • Onko lapsi yksin ja vailla aikuisen huolenpitoa, mutta vanhempiin ei saada yhteyttä?
 • Onko joku muu viranomainen jo arvioinut tilanteen kiireelliseksi?
 • Muut mahdolliset kysymykset.

Puhelun jälkeen

 • Kirjaa ilmoitus asiakastietojärjestelmään (asiakastietoihin). Kirjaa myös, mitä on sovittu ilmoittajan kanssa.
 • Katso, onko lapsella aiempaa asiakkuutta, entä muilla perheenjäsenillä.
 • Kirjaa oma arviosi tilanteesta sekä se, mitä olet jo selvittänyt.

Kehitetty Heikki Waris-instituutin ja Herttoniemi- Itäkeskus työryhmän yhteistyönä.