Datainsamling

Avohilmo-uppgifterna överförs elektroniskt till Institutet för hälsa och välfärd en gång per dygn. Anvisningarna för överföringen finns under "Tekniska anvisningar" (endast på finska).

Inlämning av uppgifter

  1. uppgifterna hämtas ur klientdatasystemet
  2. uppgifterna i filen avidentifieras
  3. filen sänds in
  4. filen tas emot 

Tekniska anvisningar (på finska)

Ändringar i version 4.0 (på finska)

Närmare upplysningar

Allmänna frågor om Avohilmo:

Frågorna sänds till adressen avohilmo(at)thl.fi.

På vår webbplats