Fördelar med datainsamlingen

Vårdanmälningsregistret innehåller information om tjänsternas innehåll, tillgången till tjänsterna och orsakerna till användningen av tjänsterna. Uppgifter registreras under hela den tid då klienten vårdas. Förutom enskilda vårdbesök erhålls uppgifter också om tillgången till vård och vårdperiodernas innehåll.