Tiedonkeruun hyödyt

Avohilmo-tietoja saadaan sähköisen tiedonsiirron välityksellä ns. ajantasaisina tietoina perusterveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta, kotihoidosta ja työterveyshuollosta kattavasti eri palveluntuottajilta.

Avohilmoon toimitetut tiedot kuvaavat palvelujen sisältöä, saatavuutta ja palvelujen käytön syitä. Tietoa kerätään asiakkaan hoidon koko ajalta, jolloin yksittäisten hoitokäyntien lisäksi saadaan tietoa myös hoidon saatavuudesta ja hoitojaksojen sisällöistä.