Registret för verksamhetsenheter (TOPI)

Koderna i registret över social- och hälsovårdens verksamhetsenheter (TOPI) används i vårdanmälningssystemet och i andra nationella social- och hälsovårdsregister för att identifiera den serviceproducent och den verksamhetsenhet som vårdat klienten.

Anmälan om nya verksamhetsenheter och ändringar

Serviceproducenten ska anmäla om nya verksamhetsenheter och ändringar så tidigt som möjligt.

TOPI-registerblankett (pdf 67 kb)

Registret över verksamhetsenheter innehåller uppgifter om de serviceproducenter som lämnar in Hilmo-uppgifter till Institutet för hälsa och välfärd, dvs. serviceproducenter som tillhandahåller institutionsvård och boendeservice och hemvård.

Verksamhetsenheter kan sökas i registret med hjälp av verksamhetsenhetens kod, namn, kommun, postnummer eller postort. En Excel-fil med aktuella uppgifter om verksamhetsenheterna kan laddas ner via sökningen.

Sökning i registret över verksamhetsenheter

Välfärdsområdenas inverkan på TOPI-koderna (registret för verksamhetsenheter)

Överföringen av ansvaret för att organisera social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområdena i början av år 2023 medför inga ändringar i TOPI-registrets verksamhetsprinciper.

Ändringar ska anmälas till registret för verksamhetsenheter

 • Om serviceproducenten fortsätter sin verksamhet som samma organisation år 2023, förblir dess TOPI-kod densamma.
 • Om serviceproducenten går samman med en annan producentorganisation, dess verksamhet upphör eller användningen av TOPI-koden är oklar, ombeds serviceproducenten kontakta TOPI-registret på adressen toimipaikkarekisteri[at]thl.fi.

Den nationella kodtjänsten har utarbetat ett separat kodsystem för de välfärdsområden som i fortsättningen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Exempel på verksamhetsställen vars nuvarande TOPI-koder används även år 2023

 • Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky /sosiaalihuolto 39045
 • Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky /terveydenhuolto 90758
 • Norra Karelens sjukhus:
  • Pohjois-Karjalan keskussairaala 40304-1
  • P-K:n keskussairaalan psykiatrian yksikkö 40304-2
  • Siilaisen sairaala 40304-5
    

Ytterligare information

Kirsi Seppälä
tel. 029 524 7380

e-post: toimipaikkarekisteri[at]thl.fi

 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER