Datainsamling

I vårdanmälningssystemet samlas uppgifter om sådana poliklinikbesök och avslutade vårdperioder inom social - och hälsovården som producerats inom den specialiserade sjukvården under ett år. Dessutom görs en klient -/patienträkning för de klienter/patienter som deltog 31.12. i institutionsvård och boendeservice inom social - och hälsovården och vars vård fortsätter över årsskiftet.

Primärvårdsuppgifterna lämnas till Institutet för hälsa och välfärd genom ett urval en gång per dygn. 

Från och med 1.1.2019 är det också möjligt att lämna in vårdanmälningar inom den specialiserade sjukvården i filformat Avohilmo via ett tekniskt gränssnitt.

Tidsschema

  • Institutet för hälsa och välfärd tar kontinuerligt emot uppgifter om vårdanmälningar inom hälso - och sjukvården. Från och med 1.1.2019 är det också möjligt att lämna in vårdanmälningar inom den specialiserade sjukvården och primärvården samt företagshälsovården i filformat Avohilmo via ett tekniskt gränssnitt.
  • Uppgifterna om öppenvården inom primärvården lämnas till Institutet för hälsa och välfärd genom ett urval en gång per dygn.
  • Sista obligatoriska returneringsdag för social och hälsovårdens vårdanmälningsuppgifter är 28.2., om uppgifterna inte lämnas i realtid.

Hilmo-handboken

Handboken

I handboken finns information om

  • vem som har skyldighet att lämna uppgifter
  • vilka uppgifter som ska levereras 
  • definitioner och ändringar i datainnehållet 
  • hur uppgifterna lämnas in till THL.

Att lämna in uppgifter

1. Att registrera vårdanmälningsuppgifter

Vårdanmälningsuppgifterna registreras vanligen i serviceproducentens klient- och patientdatasystem. Om serviceproducenten inte använder ett datasystem, kan vårdanmälningarna registreras med hjälp av Hilmo-programmet.

I Hilmo-programmet registreras klientuppgifter som gäller socialvårdens boendeserviceenheter. Uppgifter om hälso- och sjukvården kan inte sparas i programmet. Programmet kräver stark identifiering bland annat med bankkoder eller Befolkningsregistercentralens certifikatkort.

Hilmo-programmet är gratis och användarnamn kan begäras på adressen [email protected]. För att få ett användarnamn måste du ange ditt officiella för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och verksamhetsenhetens namn.

2. Att skapa och kontrollera överföringsfiler

Anvisningen gäller endast det gamla programmet Hilmo2000 och andra klient-/patientdatasystem.

Efter det att alla nödvändiga vårdanmälningsuppgifter registrerats skapas överföringsfiler utgående från klient- eller patientdatasystemet eller programmet HILMO2000. Dessa överföringsfiler sänds till THL. De månatliga uppgifterna kan kompletteras senare i enlighet med den tekniska anvisningen.

3. Att lämna in uppgifter

Anvisningen gäller endast det gamla programmet Hilmo2000.
THL kan plocka uppgifterna direkt ur det nya programmet utan att de behöver skickas in separat.

Hilmo-överföringsfilerna som skapats utgående från datasystemen sänds till THL via en elektronisk webbtjänst.

Överföringsfilerna i Avohilmo-format levereras via ett tekniskt gränssnitt.

Överföringstjänsten:

Ytterligare information

Hälso- och sjukvård
[email protected]
[email protected] 

Socialvård
[email protected]