Minimiintervaller mellan vaccindoserna

I följande tabell anges minsta intervallerna som rekommenderas mellan vaccindoserna för olika vaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccin     Intervall mellan dos 1 och 2 Intervall mellan dos 2 och 3
DTaP-IPV-Hib 2 mån. 4 mån.
IPV 2 mån. 4 mån.
Hib     2 mån. 4 mån.
dT 2 mån.  4 mån.
MPR vid behov 6 mån., rekommendation 2 år (2 år*)
Rota     1 mån.  1 mån.
HBV och HAV+HBV 1 mån.  5 mån.
HAV 6 mån.  -
TBE     1 mån.  9 mån.
PCV     2 mån. 4 mån.
Influensa     1 mån. -
Vattkoppor     3 mån. -
HPV personer under 15 år: 5 mån. -
personer som fyllt 15 år: 1 mån. 5 mån.


*) Vanligtvis räcker två doser MPR-vaccin. En tredje dos rekommenderas dock om intervallet mellan de två första doserna var kort eller om den första dosen gavs innan barnet fyllt 11 månader.