Vanliga frågor om vaccinationer mot vattkoppor

Enligt produktresumén kan den andra dosen ges en månad efter den första. Är det så man ska göra? 

Nej. Vaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet ges vid 18 månaders och 6 års ålder.

Om vaccinationerna påbörjas senare är den rekommenderade dosintervallen minst tre månader. De kan ges i samband med den årliga hälsosgranskningen.

Om personen i fråga redan fått vaccinen mot vattkoppor med en dosintervall på mist 4 veckor behövs inte flera vaccin. Vaccinet har försäljningstillstånd för denna korta dosintervall.

Varför är det bra att ta vaccinet mot vattkoppor?

Vaccinet mot vattkoppor skyddar barnet mot vattkoppor, som vanligen förknippas med kliande blåsor. På slemhinnorna orsakar blåsorna sveda. 

Innan utslag uppkommer kan personen ha feber, huvudvärk, aptitlöshet och en allmän sjukdomskänsla.

Vattkoppor har allvarliga följdsjukdomar, såsom hjärninflammation, lunginflammation och svår bakterieinfektion i huden. Framför allt infekterade blåsor kan lämna ärr.

Hos vuxna kan vattkoppor vara en allvarlig sjukdom. Vattkoppor under graviditeten är farligt såväl för mamman som för fostret.

Kan en vaccinerad person få vattkoppor? 

Att insjukna efter två vaccindoser är ovanligt. 

Om man trots allt insjuknar, är sjukdomen lindrig och man återhämtar sig snabbare än ovaccinerade personer. 

Av de personer som fått endast en vaccindos kan upp till en femtedel insjukna i vattkoppor någon gång i livet. Även då är sjukdomen dock så gott som alltid lindrig. 

Vilka är riskerna för en vuxen som får vattkoppor?

För vuxna är vattkoppor en mycket allvarligare sjukdom än för barn och leder ofta till följdsjukdomar. Till exempel drabbas 1 per 14 000 insjuknade vuxna av hjärninflammation. 

Vuxna behöver så gott som alltid antiviral behandling. Dessutom är risken för att dö cirka 25-faldig om man insjuknar i vattkoppor som vuxen.

Vattkoppor är en särskilt svår sjukdom för gravida kvinnor. Vattkoppor i början av graviditeten kan ge upphov till medfött kongenitalt varicellasyndrom hos barnet. Symtom på syndromet är bland annat missbildningar i armar och ben, litet huvud och omfattande ärrbildning i huden. Syndromet kan leda till blindhet, psykisk utvecklingsstörning eller leda till döden.  

Om mamman insjuknar i vattkoppor nära förlossningen, löper den nyfödda risk att insjukna mycket allvarligt.

Varför ges två doser vaccin?

En vaccindos ger ett skydd på cirka 80 procent mot alla former av vattkoppor och ett skydd på 95 procent mot svåra fall. Effekten av två vaccindoser är 93 procent mot alla former av vattkoppor och 100 procent mot allvarliga fall.

Kan vaccinationen tidigareläggas?

Preparatet Varivax, som används i vaccinationsprogrammet, är registrerat från och med 9 månaders ålder. Det finns inte skäl att vaccinera tidigare än det. Om barnet smittas eller insjuknar före 9 månaders ålder, kan vattkoppor behandlas med antikroppar mot vattkoppor eller med antivirala läkemedel.

Hindrar vaccination mot vattkoppor sjukdom, om man redan har smittats?

Om vaccinet ges inom 3 dygn, skyddar vaccinet mot vattkoppor eller åtminstone lindras symtomen. Om det har gått mer än 5 dygn från exponeringen, hinner vaccinet inte förhindra vattkoppor.

Är vaccinet farligt, om barnet redan blivit smittat?

Nej. Vaccinet mot vattkoppor kan ges så snart som möjligt. Om vaccinet ges inom 3 dygn, hinner vaccinet sannolikt förhindra vattkoppor.

Kan man på förhand mäta antikropparna hos ett barn för att ta reda på om barnet haft vattkoppor?

Det är möjligt, men inte nödvändigt, att mäta antikroppar. Ifall man inte vet om barnet haft vattkoppor, lönar det sig att ta vaccinet. Det är inte till skada.

Blir immuniteten bättre när man har haft vattkoppor?

Sannolikt inte. Två doser vaccin mot vattkoppor ger ett skydd på 100 procent mot svåra former av vattkoppor.

Om barnet har haft vattkoppor före ett års ålder, ska barnet då få vaccin mot vattkoppor på normalt sätt?

Barn som har haft en lindrig form av sjukdomen före ett års ålder bör vaccineras mot vattkoppor på normalt sätt. Om sjukdomen däremot har gett rikligt med symtom behövs inget vaccin. Om det råder oklarhet om sjukdomens symtom lönar det sig att vaccinera.

Är vaccinet mot vattkoppor ett nytt vaccin?

Nej. Det preparat som upphandlats för vaccinationsprogrammet, Varivax, har använts sedan 1995. Hundratals miljoner doser vaccin har getts världen över. 

Eftersom vaccinet har använts i mycket stor utsträckning finns det tillräckligt med kunskap om vaccinet. Därtill har man undersökt vaccinet noggrant redan innan det kom ut på marknaden. 

Kan ett barn vaccineras, om mamman är gravid?

Ja, det går bra. Vaccinviruset sprids praktiskt taget inte alls till omgivningen från en frisk person som vaccineras. Inga fall av spridning till gravida kvinnor har konstaterats, trots att småbarn har vaccinerats mot vattkoppor i flera decennier.

Kan vaccinet ges om en familjemedlem till den som ska vaccineras har nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av cancer eller cancerbehandling? 

Ja, det går bra. Det är möjligt, men mycket ovanligt, att vaccinviruset sprids till en person som är mottaglig för vattkoppor. Vaccinviruset smittar främst från blåsorna.

I USA hade man rapporterat endast 5 smittfall från vaccinerade personer med normalt immunförsvar, då 55 miljoner doser använts av vaccinet. I dessa fall var sjukdomen lindrig och gick över utan komplikationer.

Skyddar vaccinet också mot bältros?

Vaccination mot vattkoppor minskar bältros med 70–80 procent. Vaccinviruset kan bli kvar i människan och aktiveras senare. Risken för bältros efter vaccination mot vattkoppor är cirka 80 procent mindre än efter genomgången sjukdom.

Kan vattkoppor smitta från en vaccinerad person?

Ja, men det är ytterst ovanligt. I USA hade man endast rapporterat om 5 personer som fått smittan av en vaccinerad person, då 55 miljoner doser vaccin hade använts. I dessa fall var sjukdomen lindrig och gick över utan komplikationer.

Tidigare sades det att en dos räcker. Nu erbjuds dock två doser inom ramen för det nationella programmet. Räcker inte en dos?

Anvisningen om en dos baserade sig på att den förhindrade allvarliga sjukdomar bra. Största delen av barnen hann få en naturlig förstärkning av skyddet i och med att viruset cirkulerade. 

När förekomsten av virus minskar i och med omfattande vaccinationer, tar dessa naturliga förstärkande effekter slut med tiden. 

Skapar vaccinationerna mot vattkoppor flockimmunitet?

Ja. Då allt fler barn har ett skydd tack vare vaccinationerna minskar cirkulationen av virus, och då blir också vattkoppssmitta bland ovaccinerade barn ovanligare.

Till exempel är flockimmuniteten till nytta för personer med allvarlig sjukdom som inte kan ta vaccinet. I och med flockimmuniteten minskar risken att de får en svår form av vattkoppor. 

Är det sannolikt att mitt barn får vattkoppor som vuxen, om jag nu låter bli att vaccinera barnet?

Tyvärr är det så. Vattkoppor smittar inte riktigt lika lätt som mässling, men är trots det en av våra mest smittsamma sjukdomar. 

En ovaccinerad person kan lätt bli smittad till exempel under en semesterresa i ett land där vattkoppor förekommer. Vaccinet mot vattkoppor ingår inte i vaccinationsprogrammet i Estland eller Ryssland och inte heller i alla länder i Syd- och Mellaneuropa.

Innehåller vaccinet mot vattkoppor beståndsdelar som kommer från gris?

Vaccinet mot vattkoppor innehåller gelatin som härstammar från gris. Det gelatin som finns i vaccinet har renats noggrant. 

Dessutom har det spjälkats upp så att det inte längre påminner exempelvis om det gelatin som används i livsmedel. Dna från gris har inte kunnat påvisas ens genom ytterst noggrann analys av till exempel influensavaccin som innehåller gelatin.

Världshälsoorganisationen WHO sammankallade mer än 100 lärda inom islam för att bland annat diskutera betydelsen av det gelatin som finns i vaccin. 

Med stöd av mötet har WHO konstaterat att gelatinet är så renat och modifierat att det har förlorat kopplingen till gris. Enligt WHO passar de vaccin som innehåller gelatin också personer inom islam.

Varför uppmanas man att begränsa vaccinbeställning och lagring? 

Hållbarheten  för vaccinet mot vattkoppor  är kort och därför distribueras vaccinet till Finland i flera små partier. Ett vaccin med kort användningstid kan inte beställas och lagras i stora mängder åt gången. 

Vaccinet är dessutom mycket värmekänsligt och behöver alltid förvaras kallt. Sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna har begränsade kylutrymmen och de behövs även till andra vaccin, till exempel influensavaccin. 

Det är också värt att komma ihåg att vid vaccinationerna av 6-åringar används MPRV-kombinationsvaccinet.