TYKEs elintapavalmennus -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä TYKEs elintapavalmennus -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

TYKEs elintapavalmennus -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: TYKEs elintapavalmennus
 • Tausta ja tavoite: Elintapavalmennuksella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi elintapoja muuttamalla. TYKEs – Työkuntoa Keski-Karjalaan -hankkeen aikana pilotoitiin elintapavalmennus-toimintamallia, jossa työterveyshuolto ohjaa asiakkaita elintapavalmennukseen, jolla tavoitellaan pysyviä elintapamuutoksia.
 • Käyttö: Toimintamallin kehittäminen on alkanut vuonna 2019 Keski-Karjalassa (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä).
 • Kohderyhmä: Kohderyhmänä on Keski-Karjalan kuntien työntekijät, sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä mikroyritykset ja niiden työntekijät. 
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Toimintamallia voi hyödyntää sellaisenaan työikäiselle aikuisväestölle ja soveltuvin osin myös ikäihmisille.
 • Menetelmä: Asiakas ohjautuu elintapavalmennukseen työterveyshuollon kautta sovittujen kriteerien ja muutosvalmiuden perusteella. Elintapavalmennus kestää yksilöllisesti 6-12 kuukautta ja sisältää tapaamisia kuukausittain. Tapaamisten sisältö ja tahti määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaan. Alku-, loppu- ja seurantatapaamisella tehdään lisäksi terveysmittauksia, kuten kehonkoostumusmittaus, vyötärönympärys ja verenpaine. Elintapavalmennuksessa periaatteina käytetään valtakunnallisissa suosituksissa elintapaohjauksen vaikuttaviksi todettuja osatekijöitä kuten lähtötilanteen kartoittaminen, tiedonvaihto, tavoitteen asettaminen, suunnitelma, seuranta ja palaute.
 • Seuranta ja arviointi: Toimintaa on arvioitu asiakaspalauttein, toimintaan osallistuneiden sidosryhmien palautteen perusteella ja lisäksi toimintamallin vaikuttavuudesta on kerätty arviointitietoa.
 • Kustannusarvio: 60 000 €/vuosi.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Alustavat tulokset joita arviointiin mennessä (6/2021) oli saatu, osoittivat elintapavalmennukseen osallistuneiden tehneen konkreettisia muutoksia elintapoihinsa, painon tippuneen sekä vyötärönympäryksen ja verenpaineen laskeneen valmennuksen aikana. Tyypin 2 diabeteksen riskipisteet pienenivät keskimäärin yhdellä pisteellä. Myös asiakkaiden koettu terveys ja itsearvioitu työkyky kohenivat.

Toimintamallin pitkän aikavälin vaikuttavuutta ei pystytä tässä vaiheessa osoittamaan.

Toimintamallin kustannusvaikuttavuutta ei pystytä tässä vaiheessa osoittamaan.

Jatkokehittäminen

Nykyisenlainen hankemuotoinen toiminta on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Jatkokehittämisen tarpeiksi on havaittu yhteistyön tiivistäminen laajemmin sote-palvelujen kanssa, toiminnan arvioinnin ja kirjaamisen kehittäminen sekä kuntien sitoutuminen järjestämään elintapavalmennusta jatkossa. 

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Uusi toimintamalli kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Julkaisupäivämäärä: 1.12.2022
 • Toimintamallin arvioitsijat: Niina Kaartinen, Marja Kinnunen ja Hanna Konttinen

3/5 (hyvä)

TYKEs-toimintamallin tarve ja merkitys on hyvin tunnistettu ja perusteltu niin terveyden ja hyvinvoinnin kuin kansantalouden näkökulmasta. Toimintamallin tämänhetkinen kuvaus on johdonmukainen ja sen sovellettavuus Suomeen hyvä.

Toimintamallin kehityshanke on vielä kesken, joten toimintamallin vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta ei ole vielä kertynyt riittävää näyttöä. Alustavat tulokset ovat kuitenkin lupaavia. Kokemus- ja asiantuntijatiedon rinnalle tarvitaan tieteellistä tutkimusta toimintamallin vaikuttavuudesta. Myös toimintasuunnitelma kunnan sitouttamiseksi toimintamallin käyttöönottoon ja juurruttamiseen osaksi pysyvää toimintaa vaatii kehittämistä.

Lisätietoja toimintamallista

Kari Hyvärinen
[email protected]

Työkuntoa Keski-Karjalaan -hankkeen sivusto