Mielenterveyden ensiapu 2 -toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä Mielenterveyden ensiapu 2 -toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

Mielenterveyden ensiapu 2 -toimintamallin laaja arviointiraportti

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus: Haavoittuva mieli – tunnista ja tue (MTEA2)
 • Tausta ja tavoite:Mielenterveyden häiriöt ovat keskeinen kansanterveydellinen ongelma. Niihin liittyy kielteinen leima, joka tuottaa kärsimystä ja voi viivästyttää avun hakemista. Niihin liittyy myös kohonnut itsemurhariski. Puutteelliset tiedot mielenterveyden ongelmista luovat alustan ennakkoluuloille. Vain pieni osa mielenterveyden ongelmia kohdanneista on asianmukaisen hoidon ja tuen piirissä. Mielenterveyden ongelmien puheeksi ottamisen kynnys on korkea läheisten kanssa, mutta usein myös ihmisiä työssään kohtaavilla ammattilaisilla. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja mielenterveyden kriiseihin voi ehkäistä ongelmien vaikeutumista ja edistää toipumista. Kansallisessa mielenterveysstrategiassa 2020–2030 (STM 2020) korostetaan tarvetta lisätä väestön mielenterveysosaamista.
  Australiassa 2000-luvun taitteessa kehitetty koulutus on vastine fyysisten ongelmien ensiavulle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa psyykkisistä oireista ja niiden hoidosta, vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa ja antaa valmiuksia kohdata mielenterveyden ongelmia.
 • Käyttö: Käytössä valtakunnallisesti, käyttö alkanut 2006. Käytössä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella.
 • Kohderyhmä:  Perusmuotoinen koulutus on suunnattu aikuisille, erilliset koulutusmallit nuorten kanssa toimiville, työelämän kontekstiin ja maahanmuuttajille. Käytössä myös verkossa toteutettava versio.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Soveltuu kaikille, ei suositella akuutissa kriisitilanteessa oleville.
 • Menetelmä: Koulutus muodostuu 14 oppitunnista ja oppikirjasta. Koulutuksessa tarjotaan tietoa ja harjoitellaan ottamaan puheeksi toisen henkilön mielenterveyteen liittyvä huoli ja tarjoamaan tukea asiantuntijatietoon perustuvan toimintamallin mukaisesti.
 • Seuranta ja arviointi: Osallistujilta pyydetään palautteet sähköisesti koulutuksen päättymisen jälkeen. Saadut palautteet arvioidaan vuosittain ja arvioinnin perusteella kehitetään toimintamallia.
 • Kustannusarvio: Koulutusten toteutuksen kustannukset riippuvat koulutuksiin osallistuvien määrästä, ohjaajien palkkakuluista ja tilatarpeista. Lisenssimaksu, jolla katetaan korvaus MHFA Internationalille ja koulutuksen hallinnointikulut Suomessa, on 40 euroa/osallistuja.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Toimintamallia on arvioitu lukuisissa tutkimuksissa. Koulutuksella on vaikuttavuutta lyhyellä aikavälillä koulutettujen tietoihin ja häiriöiden tunnistamiseen, asenteisiin ja auttamisvalmiuteen. Auttamiskäyttäytymisestä ja vaikutuksista avun vastaanottajien hyvinvointiin tarvitaan lisätutkimuksia.

Yli vuoden kestäviä tutkimuksia koulutuksen vaikuttavuudesta ei ole toteutettu.

Kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu.

Jatkokehittäminen

Lisensoitu tuote, jonka jatkokehittäminen tapahtuu MHFA Internationalin toimesta.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta)
 • Julkaisupäivämäärä: 30.10.2023
 • Toimintamallin arvioitsijat: Pia Solin, Leif Berg, Noora Hirvonen ja Päivi Rissanen

3/5 (hyvä)

Toimintamalli on kuvattu kattavasti, kuvauksesta selviää menetelmän toiminnalliset osa-alueet, tutkimustausta ja tarvittava koulutus mallin käyttöön ottamisessa. Toimintamallin vaikuttavuus on hyvin dokumentoitu kansainvälisessä tutkimuksessa. Sertifioitu toimintamalli sitoo toimintaa ja tuottaa kustannuksia sekä vaatii järjestäjää ja ohjausryhmää.

Lisätietoja toimintamallista

Tiina Lumijärvi
[email protected]

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus
Mental Health First Aid International