StopDia-toimintamallin arviointi

Tällä sivulla on tiivistelmä StopDia somaliväestölle-toimintamallin arvioinnista. Koko arvioinnin voit lukea Julkarista.

StopDia-toimintamallin laaja arviointiraportti 

Toimintamallin kuvaus

 • Toimintamallin nimi: StopDia, somaliväestölle kohdistuva pilotti
 • Tausta ja tavoite: Kansantautien yleisyys väestössä vaihtelee etnisen taustan mukaan, mutta tarpeeseen sovellettuja toimintamalleja ei ole. Toimintamalli on laadittu kansallisen StopDia-mallin pohjalta.
  Tavoitteena on somalitaustaisten henkilöiden diabetesriskin tunnistaminen ja diabeteksen ehkäisy elintapamuutoksia tukemalla. 
 • Käyttö: Toimintamallin soveltuvuutta somaliväestöön on tutkittu Helsingin moskeijassa 2018-2019.
 • Kohderyhmä: Täysi-ikäiset somalitaustaiset henkilöt, joilla on kohonnut riski sairastua diabetekseen.
 • Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Kts. Jatkokehittäminen
 • Menetelmä: Diabetesriskin tunnistaminen perustuu diabetesriskitestiin ja elintapainterventio koostuu terveellisiä elintapoja edistävästä digisovelluksesta sekä kuusi tapaamista sisältävästä ryhmäohjausmallista. 
 • Seuranta ja arviointi: Toimintamallista on laadittu opas sen yhdenmukaiseksi toteuttamiseksi. Elintapaohjauksen vaikutuksia arvioidaan mittauksin ja kyselylomakkeella ennen ohjausjaksoa ja sen jälkeen.
 • Kustannusarvio: Kieltä osaava ja kulttuuria tunteva koordinaattori/elintapaohjausten vetäjä ja mittauksia toteuttavat henkilöt, materiaalikustannukset sekä ryhmäohjaustilat.

Tulokset, vaikutukset ja vaikuttavuus

Toimintamallista on toteutettu (ilman verrokkiryhmää) pilottitutkimus (n=24), johon liittyi mittaukset ennen ja jälkeen elintapainterventiota (2019). Lisäksi kerättiin kirjallista palautetta toiminnasta.

Kiitosta sai erityisesti omalla kielellä ja kulttuurisesti toimiviksi laaditut materiaalit. Osallistujat kertoivat lisänneensä kasvisten käyttöä ja vähentäneensä makeiden juomien ja ruokien käyttöä sekä lisänneensä arkiliikuntaa.

Tiedetään, että tyypin 2 diabeteksen ehkäisy elintapaohjauksella on mahdollista kohonneen diabetesriskin henkilöillä ja ehkäisy on myös kustannusvaikuttavaa. Toimintamallilla tavoitellaan vaikuttavuutta somaliväestössä.

Jatkokehittäminen

Toimintamallia voidaan soveltaa muihin etnisiin ryhmiin kääntämällä toimintamallissa käytetyt materiaalit ja sovellus halutulle kielelle. Toimintamalli soveltuu erinomaisesti nykyisiin rakenteisiin ja myös tulevaisuuden sote-keskuksiin, mutta sen juurruttaminen edellyttää systemaattista suunnittelua ja siihen kohdennettua resurssia.

Tiivistelmä arvioinnista

 • Arviointiluokka: Toimintamallin soveltaminen uuteen kontekstiin.
 • Arvioinnin päivämäärä: 18.6.2020
 • Toimintamallin arvioitsijat: Heli Kuusipalo, Johanna Mäki-Opas ja Hannamaria Kuusio

4/5 (kiitettävä)

StopDia-toimintamallia sovelletaan somaliväestölle Suomessa. Toimintamalli on monipuolinen, kulttuurit huomioiva, sensitiivinen ja terveyttä edistävä. Intervention tarve, tavoite ja kohderyhmä on määritelty selkeästi ja toteutus on kuvattu uskottavasti.

Kokemus- ja asiantuntijatietoon perustuva näyttö vaikuttavuudesta on suhteellisen vahvaa, mutta tutkimusnäyttöä ei vielä ole.

Toimintamalli on sovellettavissa esimerkiksi osaksi kuntien tarjoamia palveluita. Juurruttaminen edellyttää systemaattista suunnittelua ja kohdennettua resurssia.

Lisätietoja toimintamallista

Katja Wikström, Idil Hussein ja Jaana Lindström
[email protected]

StopDia-hankkeen sivusto