Verenvuototautia sairastavien rokottaminen

Verenvuototautia sairastavilla henkilöillä on suurentunut riski saada pistokohdan kudoksensisäinen verenvuoto rokotuksen jälkeen. Tällainen verenvuototauti on esimerkiksi hemofilia. 

Rokotusohjelman mukaiset rokotteet tulee silti antaa normaalisti.

Verenvuototautia sairastavan rokottaminen 

Yleisperiaate on, että verenvuototautia sairastavalle annetaan rokotukset ihonalaisesti eli subkutaanisesti, vaikka tämä poikkeaisi valmistajan ohjeesta. 

Verenvuodon riski pienenee, mutta tavanomaiset paikallisoireet rokotusraajassa voivat lisääntyä ihonalaisen pistoksen jälkeen. Etenkin alumiiniyhdistettä tehosteaineena sisältävät rokotteet voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä. 

Koska koronavirusrokotteiden tehoa ihon alaisesti annettuna (SC) ei ole tutkittu, rokotteet annetaan lihaksensisäisesti (IM). Jos potilas saa lääkehoitoa verenvuototautiinsa, rokotuksen voi ajoittaa lääkkeen antamisen jälkeiseen aikaan.

Käytä mahdollisimman ohutta, vähintään 25G-neulaa. Ohjaa rokotettua painamaan pistoskohtaa vähintään 2 minuutta rokotuksen jälkeen. 

Opasta rokotettavalle paikallisreaktion hoito.

Lisätietoa rokotusraajan paikallisista oireista ja niiden hoitamisesta

Koronavirusrokotteet eli COVID-19 –rokotteet — Ohjeita ammattilaisille 

Hepatiitti A ja B -rokotteet ovat maksuttomia verenvuototautia sairastaville

Verenvuototautia sairastavat henkilöt, jotka saavat säännöllistä hoitoa, kuuluvat THL:n määrittämiin hepatiittirokotusten kohderyhmiin. Kansallisessa rokotusohjelmassa hepatiittirokotteet ovat heille maksuttomia.