Reumalääkityksen tauottaminen tai vähentäminen

Tällä sivulla

1. Kortisonihoito
2. Muut perinteiset reumalääkkeet
3. Biologinen lääkehoito

1. Kortisonihoito

 • Alle kahden viikon hoito millä tahansa vahvuudella kortisonivalmistetta  ei estä rokottamista elävillä heikennetyillä rokotteilla eikä hoitoa tarvitse tauottaa.
 • Nivelensisäinen, limapussin tai jänteen ympäristön kortisoni-injektio ei estä rokottamista.
 • Pitkään, yli kaksi viikkoa jatkuneet suuret annokset prednisolonia tai vastaavaa tulee pienentää alle 20 mg/vrk ennen elävän heikennetyn rokotteen antamista.

Huom! Prednisoniannoksen raja 20 mg/vrk on keinotekoinen. Yksittäisen potilaan kohdalla matalampikin annos voi olla kliinisesti merkitsevä. Se riippuu myös muusta yhtäaikaisesta lääkityksestä.

2. Muut perinteiset reumalääkkeet

Perinteisiksi reumalääkkeiksi kutsutaan niitä valmisteita, joita on ollut saatavilla ennen biologisia lääkkeitä.

Yksittäisten perinteisten reumalääkkeiden immuunijärjestelmää estävää vaikutusta pidetään yleisesti siinä määrin vähäisenä, että esimerkiksi MPR- ja vesirokkorokotukset ovat turvallisia.

Elävät heikennetyt rokotteet ovat todennäköisesti turvallisia perinteisten reumalääkehoitojen, kuten solunsalpaajahoidon aikana.

Vastustuskykyä heikentävistä reumalääkkeistä seuraavia ei tarvitse tauottaa:

 • atsatiopriini
 • metotreksaatti
 • syklofosfamidi
 • syklosporiini
 • podofyllotoksiini.

3. Biologinen lääkehoito

Biologiset lääkkeet tulisi tauottaa ennen elävän heikennetyn rokotteen antamista.

 • Tauon pituus on viisi kertaa biologisen lääkkeen puoliintumisaika.
 • Rituksimabin tauon voi pyöristää viikoiksi. Sen puoliintumisaika korreloi huonosti kliiniseen tehon kestoon. Suositeltavampi kriteeri on, että veren B-solumäärä on palannut normaaliksi.
 • Rokottamisen jälkeen biologisen lääkkeen voi aloittaa aikaisintaan 2 viikon ja mieluummin 4 viikon kuluttua.

Tällä hetkellä tiedetään vähän siitä, missä määrin biologinen lääkehoito lisää elävien rokotteiden aiheuttamia haittavaikutuksia immuunivälitteisiä tulehduksia sairastavilla.

Biologisen lääkkeen tauotus ennen elävää heikennettyä rokotetta
Biologinen lääke Puoliintumisaika Tauon pituus
Adalimumabi 14 vrk 70 vrk
Etanersepti 5 vrk 25 vrk
Golimumabi 14 vrk 70 vrk
Infliksimabi 10 vrk 50 vrk
Sertulitsumabipegoli 14 vrk 70 vrk
Abatasepti 14 vrk 70 vrk
Belimumabi 19 vrk 95 vrk
Rituksimabi 20 vrk 100 vrk
Tosilitsumabi 13 vrk 65 vrk
Anakinra 0,4 vrk 2 vrk