Organisering av massvaccinationer

Vacciner måste transporteras, förvaras, kasseras och registreras på ändamålsenligt sätt även när massvaccinationer ordnas. 

På denna sida:

Planering av massvaccinationer

Det lönar sig att ha tillräckligt med vaccinatörer, personer som dokumenterar vaccinationerna och personer som färdigställer vaccinet. Dessutom behövs medhjälpare och personer som följer upp hur de vaccinerade mår efter vaccinationen. Det kan också behövas personal som ansvarar för säkerheten. 

Vid massvaccinationer är det dessutom viktigt att se till att integritetsskyddet och vaccinsäkerheten är på en tillräcklig nivå. 
Då man planerar och ordnar massvaccinationer gäller samma regler som då man ordnar vaccinationer i allmänhet.

Se närmare:

Bekanta dig också med:

Förvaring av vaccinen vid massvaccineringar

Massvaccinationerna ska i första hand arrangeras i lokaler där det finns kylskåp. Om man avviker från detta, ska vaccinationerna arrangeras så att den tid som vaccinen förvaras i kylväska är så kort som möjligt och att vaccinen inte i onödan exponeras för värme. 

Anvisningar för förvaring av vacciner i kylväska:

  • Kylväskorna ska innehålla kylklampar som kylts ned i kylskåp. Använd inte nedfrysta kylklampar, eftersom det finns en stor risk att vaccinen fryser och förstörs.
  • Gör en uppskattning av hur mycket vaccin som behövs. Packa endast en sådan mängd vaccin i kylväskan som du tror att du kommer att behöva.
  • Förvara endast en sådan mängd vaccin i rumstemperatur som du uppskattar att du kommer att behöva under de närmaste timmarna.

Om vaccin blir över, markerar du på varje vaccinförpackning hur länge förpackningen stått i rumstemperatur.

  • Lägg förpackningarna tillbaka i kylväskan så snart som möjligt.
  • Sätt de vaccin som varit i kylväskan och de vaccin som märkts ut för att de exponerats för rumstemperatur tillbaka i kylskåpet genast efter att vaccinationstillfället avslutats.
  • Ställ de vaccinförpackningar som varit i rumstemperatur i kylskåpets främre del så att dina markeringar syns tydligt.
  • Använd de vaccin som exponerats för värme först.

Korrekt hantering av vaccin

Bildspel: Förvaring av vacciner (SlideShare)

Se även:

Man måste se till att vaccinationerna dokumenteras och att dataöverföringen görs

Det är lika viktigt att dokumentera vaccinationerna och utföra dataöverföringen vid massvaccinationerna som vid andra vaccinationstillfällen. Vaccinationerna kan utföras av ett arbetspar, så att den ena personen sköter vaccinationen och den andra dokumentationen. 
Dokumentering av vaccinationer