Injicerbart vaccin mot influensa

Sidans innehåll

Vem får injicerbart influensavaccin?

Det injicerbara vaccinet VaxigripTetra ges avgiftsfritt till vuxna och barn i målgrupperna för influensavaccination. 
Vem får gratis influensavaccin?

För 2–6 åringar som har rätt till avgiftsfritt influensavaccin har det även reserverats Fluenz Tetra-vaccin, som ges som nässpray. 

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

I det nationella vaccinationsprogrammet används vaccinet Vaxigrip Tetra som injicerbart vaccin.

 • De aktiva substanserna i vaccinet är ytstrukturer av influensavirus.
 • Hjälpämnen är salter och renat vatten.
 • Vaccinet innehåller inget förstärkningsämne och inga konserveringsmedel.
 • Vaccinet innehåller endast små rester av formaldehyd och försvinnande små rester av neomycin och octoxynol-9.
 • Vaccinet innehåller försvinnande små rester av äggprotein, ovalbumin.

Under influensasäsongen 2023-2024 är virusstammarna i VaxigripTetra-vaccinet följande:

 • A/Victoria/4897/2022  (H1N1)pdm09 –liknande virusstam
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) –liknande virusstam
 • B/Austria/1359417/2021 -liknande (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013 -liknande (Yamagata-linjen)

Virusstammarna i vaccinet motsvarar WHO:s rekommendationer. Jämfört med föregående säsong har en A-virusstam bytts ut.

Virusen framodlas i befruktade hönsägg, varefter de renas och sönderdelas samt inaktiveras med formaldehyd. Vaccinerna kan inte orsaka influensa, eftersom de inte innehåller några levande virus.

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Vaccinationsanvisningar

Observera att VaxigripTetra-förpackningarna inte innehåller nålar.

Ge VaxigripTetra-vaccinet intramuskulärt (IM) eller subkutant (SC). Vaccinet får inte ges till barn under 6 månader.

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Influensavaccinet lämpar sig för nästan alla. Influensavaccin ska inte ges till personer som har fått en allvarlig omedelbar allergisk reaktion, anafylaxi, av den föregående influensavaccinationen. 
Kontraindikationer och försiktighetsmått vid influensavaccinationer

Dosering och vaccinationsschema

VaxigripTetra-vaccindosen är 0,5 ml för alla åldersgrupper. Skyddet utvecklas inom cirka två veckor.

Hur många doser behöver barn under nio år?

 • Barn som inte tidigare har fått någon influensavaccination, ska i år få två doser av det injicerbara influensavaccinet. Det ska gå minst fyra veckor mellan den första och den andra dosen.
 • Barn som har fått bara en dos injicerbart influensavaccin ska i år få två doser av det injicerbara influensavaccinet.
 • Om barnet tidigare har fått sammanlagt två doser av något influensavaccin eller en dos nässprayvaccin, räcker det att barnet nu får en dos. Detta gäller även när doserna getts under olika influensasäsonger.
 • Om barnet redan under denna säsong har fått en dos nässprayvaccin, räcker det. Barnet behöver absolut inte en andra dos (varken injicerbart- eller nässprayvaccin). 

Se även instruktionerna om nässprayvaccinet på sidan:
Nässprayvaccin mot influensa för barn

Vilka fördelar har influensavaccinet?

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa. I bästa fall förebygger det

 • 5‒8 influensafall av 10 hos friska människor i arbetsför ålder
 • 5‒8 influensafall av 10 hos barn
 • vartannat influensafall hos äldre personer.

Influensavaccinet minskar

 • antalet dödsfall som beror på influensa samt antalet fall som kräver sjukhus- och institutionsvård
 • incidensen av allvarlig influensa
 • antalet följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan
 • antalet fall av influensa: då den som vaccinerats inte själv blir sjuk smittas inte heller andra.

Vilka biverkningar kan influensavaccinet medföra?

Alla vacciner kan medföra biverkningar, men biverkningar är oftast övergående och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Efter vaccination med det injicerbara influensavaccinet kan injektionsstället bli rött och ömt. 
Vilka biverkningar kan influensavaccination medföra?

Läs mer