Vanliga frågor om hepatitvaccinationer

En vuxen klient har fått en vaccindos mot hepatit A. Nu vill klienten också få ett skydd mot hepatit B. Hur fortsätter vaccinationerna?

Du kan välja det lämpligaste av följande alternativ:

A. Glöm det vaccin mot hepatit A som har getts och inled en serie med kombinationsvaccinet för hepatit A och hepatit B (Twinrix).

B. Ge en vaccindosmot hepatit B nu och slutför serien med kombinationsvaccinet.

C. Slutför hepatit A-serien på normalt sätt och inled därefter en serie med vaccin mot hepatit B.

Observera minimiintervallen mellan vaccindoserna.

En vuxen klient har fått en vaccindos mot hepatit B. Nu vill klienten också få ett skydd mot hepatit A. Hur fortsätter vaccinationerna?

Du kan välja det lämpligaste av följande alternativ:

A. Glöm den vaccindos mot hepatit B  som har getts och inled en serie med kombinationsvaccinet. 

B. Ge en vaccindos mot hepatit A nu och slutför serien med kombinationsvaccinet. 

C. Slutför hepatit B-serien på normalt sätt och inled därefter en serie med hepatit A-vaccin.

Observera minimiintervallen mellan vaccindoserna.

En vuxen klient har fått 2 vaccindoser mot hepatit B. Nu vill klienten också få ett skydd mot hepatit A. Hur fortsätter vaccinationerna?

Du kan välja det lämpligaste av följande alternativ:

A. Ge den sista dosen med vaccin mot hepatit B  och inled en serie med vaccin mot hepatit A

B. Glöm de hepatit B-vaccindoser som har getts och inled en serie med kombinationsvaccinet

Observera minimiintervallen mellan vaccindoserna.

Ett barn har börjat få hepatitvaccinationer som barndoser. Barnet fyller 16 år innan alla doser har getts. Ska vaccinationerna fortsättas med barn- eller vuxendoser?

Så länge som barnet är under 16 år kan du ge barndoser. Efter att barnet fyllt 16 år kan du ge resten av doserna som vuxendoser.

Ett barn under 16 år väger 80 kg. Ska barnet ges barn- eller vuxendoser av hepatitvaccinet?

Vaccinationsskyddet påverkas inte av vikten, utan av personens ålder när vaccinationen ges. Därför räcker en barndos för 16-åringar, oberoende av vikten.

En vuxen har av misstag fått en barndos av ett hepatitvaccin. Hur ska man gå till väga?

Vaccinet innehåller för lite antigener för en vuxen. Den enklaste lösningen är att ge en ny dos och använda det vaccin som är avsett för vuxna.

Ett barn har av misstag fått det hepatitvaccin som är avsett för vuxna. Kan det vara skadligt för barnet? Hur ska vaccinationerna fortsättas?

Vaccinationerna fortsätts på normalt sätt. Det är inte skadligt att få en vaccindos som är större än normalt, eftersom det inte föreligger risk för överdosering med vaccin, såsom med läkemedel. 

Behöver studerande under 18 år föräldrarnas tillstånd till hepatit B-vaccination? 

Eget samtycke från den som ska vaccineras räcker.

Om hepatit B-vaccinationsserien inte är slutförd när den studerande utexamineras, får den studerande resten av vaccinationerna gratis? 

Syftet med hepatit B-vaccination av studerande är att skydda för exponering som sker i samband med arbetspraktik under studietiden. Efter utexamineringen fortsätter vaccinationerna antingen på egen bekostnad eller på den kommande arbetsgivarens bekostnad.

Om en studerande har inlett vaccinationerna med Twinrix-vaccinet, kan serien slutföras gratis med samma vaccin?

Endast hepatit B-vaccinet erbjuds gratis till studerande. Om den studerande vill ha Twinrix-vaccinet, måste personen betala vaccinet själv.

Om en studerande på grund av en resa tidigare tagit en vaccinationsserie med tre doser Twinrix, ska personen även ges hepatit B-vaccinet?

Nej, tre doser Twinrix räcker.