Sijaishuollon muodot

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen sijoittamisen ja valitsee lapselle sijaishuoltopaikanPäätöksen sijaishuoltoon sijoittamisesta tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Kiireellisissä tapauksissa asian valmistelu ja päätöksenteko on hyvinvointialueen delegointiratkaisun mukaisen sosiaalityön viranhaltijan vastuulla.

Lapselle valitaan hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka.

Tietoa lapsille ja nuorille

Lapsi voidaan sijoittaa