Avohilmo-rapporter

Av uppgifterna i Avohilmo-registret sammanställs elektroniska databasrapporter som uppdateras regelbundet. Dessa kallas snabbrapportter, sammanfattningar och kuber.

Från Avohilmos basrapporter får du information om besök inom primärvårdens öppenvård, kunder, åtgärder och akuta luftvägsinfektioner. Snabbrapporterna uppdateras en gång per dygn. Sammandragen och kuberna uppdateras en gång i månaden.

I rapporterna kan uppgifterna granskas förutom för hela landet även enligt välfärdsområde och i en del även enligt kommun. I en del av kub- och sammandragsrapporterna kan uppgifterna granskas per servicesektor. Med valet Servicesektor kan uppgifterna granskas separat enligt den offentliga hälso- och sjukvårdens öppenvård, den privata hälso- och sjukvårdens öppna sjukvård eller företagshälsovården.
Bruksanvisningar

Klassificeringen av servicesektorn i databasrapporterna har preciserats i april 2024

Ändringen gör det lättare att separera uppgifter om offentliga och privata tjänsteproducenter som kommit till Avohilmo-registret. Uppgifterna om den privata hälso- och sjukvården är inte heltäckande. 

Rapporter vars uppgifter kan granskas per tjänstesektor:

  • Namnen på värdena har ändrats så att uppgifterna kan granskas separat från den offentliga hälso- och sjukvården, den privata hälso- och sjukvården och företagshälsovården.
  • Tidigare namn: öppenvård inom den offentliga hälso- och sjukvården, öppen sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården och företagshälsovård.
  • Av de uppdaterade uppgifterna om servicesektorn innehåller den privata hälso- och sjukvården förutom uppgifter om den öppna sjukvården nu även uppgifter om andra serviceformer. 

Med privat hälso- och sjukvård avses uppgifter som skickats av de organisationer som utifrån sektorsuppgifterna i Organisationsregistret för social- och hälsovården är privat hälso- och sjukvård, och besöken har inte koden för den som beställt den köpta tjänsten.

Informationen om servicesektorn läggs som ny även till hemvårdens databasrapport som uppdateras varje månad. I hemvårdens databasrapport finns uppgifter om både hälso- och sjukvården och socialvården, så servicesektorernas namn är den offentliga och den privata sektorn.

Snabbrapporter

Snabbrapporterna ger information om utvecklingen av besöksantalen. Uppgifterna visas per år och är indelade efter månad och vecka. Dessutom innehåller snabbrapporterna information om influensasjukdomar, besöksorsaker och medicinering. Snabbrapporterna uppdateras varje dag.

Kuber och sammanfattningar

Sammanfattningarna är färdiga sammanställningar av de centrala uppgifterna inom ett visst ämnesområde. Sammanfattningarna bygger på kuber, som ger användaren större möjligheter att välja perspektiv för granskning av uppgifterna. Sammanfattningarna och kuberna uppdateras varje månad.

I rapporterna kan uppgifterna granskas förutom för hela landet även enligt välfärdsområde och i en del även enligt kommun. I en del av kub- och sammandragsrapporterna kan uppgifterna granskas per servicesektor. Med valet Servicesektor kan uppgifterna granskas separat enligt den offentliga hälso- och sjukvårdens öppenvård, den privata hälso- och sjukvårdens öppna sjukvård eller företagshälsovården.

Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården

Webbsida för statistiken

Sammanfattningar

Jämför besöken enligt region eller serviceproducent. Du kan också granska uppgifterna genom att välja olika avgränsningar till exempel för serviceformer, behandlingsprioritet, besökargrupper eller yrken.

Kuber

Diagnoser och besöksorsaker inom hälso- och sjukvårdens öppenvård

I databasrapporterna får du information om diagnoser, besöksorsaker och åtgärder inom hälso- och sjukvårdens öppenvård. Uppgifterna uppdateras varje månad.
I rapporterna kan uppgifterna granskas förutom för hela landet även enligt välfärdsområde och i en del även enligt kommun. Uppgifterna enligt åldersgrupp och kön kan granskas enligt välfärdsområde. I kub- och sammandragsrapporterna kan uppgifterna granskas per servicesektor. Med valet Servicesektor kan uppgifterna granskas separat enligt den offentliga hälso- och sjukvårdens öppenvård, den privata hälso- och sjukvårdens öppna sjukvård eller företagshälsovården.

Webbsida för statistiken

Sammanfattningar

Kuber

Besöksorsaker inom företagshälsovården

Rapporterna innehåller inte uppgifter om primärvårdens öppenvård. Uppgifterna uppdateras varje månad.

Webbsida för statistiken

Sammanfattningar

Kuber

Åtgärder inom primärvårdens öppenvård och företagshälsovården

Uppgifter om åtgärder inom primärvården dokumenteras enligt THL - Åtgärdsklassifikationen. THL - Åtgärdsklassifikationen används för att specificera åtgärder som utförts av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. SPAT-koder används fortfarande i vissa patientinformationssystem, men man hoppas att de kommer att överges, eftersom klassificeringen inte har uppdaterats sedan 2018. SPAT-koder kommer även fortsättningsvis att användas för fortsatt vård.
THL - Åtgärdsklassifikationen (Kodtjänsten)

Sammanfattningar

Kuber

Fortsatt vård inom primärvården

Uppgifter om fortsatt vård inom primärvården dokumenteras enligt klassifikationen PTHAVO – Funktionsklassificering inom den öppna primärvården (SPAT). Klassificeringen används för att beskriva ordnandet av fortsatt vård inom primärvårdens öppenvård. De koder som används beskrivs i Kodtjänsten och i bilaga 4 till Vårdanmälningshandboken.
PTHAVO-funktionsklassificeringen inom den öppna primärvården (Kodtjänsten)

Sammanfattningar

Kuber

Tillgång till vård inom primärvården

THL publicerar information om tillgången till primärvård både i form av databasrapporter som uppdateras regelbundet och en statistikrapport som publiceras två gånger per år.

Hemvård

I hemvårdens databasrapporter får du information om hemvårdens kunder och besök. Sammandrag och kuber av besöksuppgifterna uppdateras varje månad och sammandrag och kuber av kunduppgifter en gång per år.

Webbsida för statistiken

Sammanfattningar

Kuber

Uppgifter i rådgivningsförordningen

Uppgifterna om genomförandet av rådgivningsförordningen publiceras som sammandrag. Databasrapporterna uppdateras en gång per år.

Webbsida för statistiken

Sammanfattningar

Rapporternas utvecklingsbehov och frågor

Skicka e-post till adressen avohilmo(at)thl.fi.