Antibiootille allergisen rokottaminen

Antibiootille allergisen henkilön voi yleensä rokottaa

Yliherkkyys antibiooteille ei yleensä estä rokottamista, sillä

  • antibiootteja käytetään harvoin rokotteiden valmistuksessa.
  • antibioottijäämät valmiissa rokotteissa ovat merkityksettömän pieniä.

Antibiootteja voidaan tarvita tuotannon alkuvaiheessa suojaamaan mikrobiviljelmiä haitallisilta bakteereilta. Näitä antibiootteja ovat muun muassa

  • neomysiini
  • gentamysiini
  • tetrasykliini
  • streptomysiini
  • polymyksiini.

Rokotteen pakkauselosteessa voi olla maininta näistä "teoreettisista" jäämistä, ja antibioottiallergia on saatettu merkitä vasta-aiheeksi rokottamiselle. 

Useimmiten antibiootille allerginen voidaan kuitenkin rokottaa normaalisti. 

Neomysiinille allergisten rokottaminen

Neomysiiniallergia ilmenee useimmiten viivästyneenä ihoreaktiona. Paikallisia iho-oireita voi esiintyä pitkällä, useiden vuorokausien viiveellä altistumisesta. 

Viivästynyt yliherkkyys ei lisää riskiä saada anafylaktista reaktiota rokotteesta. 

On mahdollista, että neomysiinille allergiset saavat jonkinlaisia oireita MPR- tai vesirokkorokotteista. Näissä rokotteissa on kuitenkin vain hyvin pieniä jäämiä neomysiiniä. Yhdessä annoksessa on neomysiiniä enintään

  • 25 µg: Priorix, Varivax ja Varilrix
  • 30 µg: M-M-RVaxPro

Yksi µg eli mikrogramma on 0,000 001 grammaa.

Jos henkilö on saanut neomysiinistä vain paikallisia oireita, voit antaa hänelle normaalisti rokotteen, joka sisältää neomysiinijäämiä. Jos rokotettavalle on ilmaantunut laaja-alaisia iho-oireita tai voimakkaita hengitystieoireita neomysiiniä sisältävistä valmisteista, konsultoi allergialääkäriä, kun teet rokotuspäätöstä. 

Älä anna MPR- tai vesirokkorokotetta henkilölle, joka on saanut neomysiinistä anafylaktisen reaktion.

Katso myös: 

Rabies- eli vesikauhurokote 

Aiheesta lisää