Välitön vai viivästynyt yliherkkyys rokotteelle?

Allergiset reaktiot rokottamisen jälkeen ovat mahdollisia, vaikkakin harvinaisia. Kun päätetään jatkorokotuksesta, on tärkeää erottaa, minkälaisesta yliherkkyysreaktiosta on kyse. Allergisia reaktioita voivat olla varsinainen IgE-välitteinen reaktio tai viivästynyt yliherkkyys rokotteen ainesosalle. 

Varsinainen IgE-välitteinen allerginen reaktio

IgE-välitteiset allergiset reaktiot rokotuksen jälkeen ovat harvinaisia.  IgE-välitteinen reaktio vaatii aikaisemman altistuksen rokotteelle tai sen ainesosille.

Vakavimmillaan reaktio voi johtaa anafylaksiaan. Anafylaktinen reaktio vaatii aina sairaalaseurantaa.

Epäile rokoteallergiaa, jos rokotetulla ilmenee lähes välittömästi:

 • yleistynyt nokkosihottuma
 • laaja-alainen ihon punoitus 
 • turvotus muuallakin kuin pistoskohdassa
 • hengitysvaikeutta
 • anafylaksian kaltaisia oireita

Yliherkkyydestä voi olla kyse myös silloin, jos laajoja ihottumaoireita ilmenee kahden vuorokauden kuluessa rokottamisesta eikä niille ei löydy muuta selitystä.
Laaja-alainen ihoreaktio rokotuksen jälkeen

Allergisen reaktion hoito

Hoito on oireenmukaista.

 • Jos reaktio kutiaa voimakkaasti, voi käyttää antihistamiinia.
 • Mahdollisen ihottuman hoitoon voi käyttää voidetta, joka sisältää kortisonia.

Lääkäri arvioi, tarvitseeko potilas muuta hoitoa, esimerkiksi suun kautta annettavaa kortisonia.

Toimenpiteet ja jatkorokottaminen

Voit useimmiten antaa pikkulapselle jatkorokotukset normaalisti todetun ihoreaktion jälkeen. 

Reaktio ei ole IgE-välitteinen, jos

 • ihoreaktio ilmaantuu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen
 • rokotettu ei ole altistunut aiemmin rokotteen ainesosille.

Esimerkiksi imeväisen ensimmäisen viitosrokotteen (DTaP-IPV-Hib) jälkeen ilmaantunut ihoreaktio ei vaadi jatkoselvittelyjä.

Lapsen rokoteallergia on yleensä ohimenevä ilmiö. Nuoruus- ja aikuisiän rokotukset perustuvat allergialääkärin arvioon. Usein näissäkin tapauksissa voidaan rokottaa normaalisti.

Vahva epäily rokoteallergiasta

Jos sinulle herää vahva epäily rokotteen ainesosien aiheuttamasta allergiasta ja jatkorokotukset ovat tarpeellisia, lähetä rokotettava henkilö allergialääkärin arvioon.

 • Jos rokoteaineallergiaa testataan, se tehdään vasta, kun saman tai samoja aineosia sisältävän rokotteen antamisaika lähestyy.
 • Useimmiten rokotuksia voidaan jatkaa.
 • Jos on herännyt pienikin epäily rokoteallergiasta, rokote annetaan lääkärin valvonnassa ja seuranta-aikaa pidennetään aina kahteen tuntiin asti.

Viivästynyt yliherkkyys rokotteen aineosalle

Viivästynyt yliherkkyys ilmenee yleensä paikallisina iho-oireina. Ne ilmaantuvat yleensä vasta useamman vuorokauden viiveellä. 

Tyypillisiä viivästyneen ihoreaktion aiheuttajia ovat esimerkiksi formaldehydi tai neomysiini. Tavallisimmin ihminen altistuu kosmetiikalle, joka sisältää näitä aineita.

On hyvä muistaa, että neomysiinin aiheuttama viivästynyt reaktio voi tulla myös muuhun kohtaan kuin mihin sitä on annettu.

Viivästyneen reaktion hoito ja jatkorokottaminen

Hoito on oireenmukaista.

 • Viilennä ihoa kylmillä kääreillä.
 • Opasta kuume-kipulääkkeiden käyttö. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi naprokseeni tai ibuprofeeni.
 • Suosittele mahdolliseen kutinaan antihistamiinia.

Viivästynyt yliherkkyysreaktio ei lisää anafylaktisen reaktion riskiä seuraavan rokotuksen yhteydessä eikä se estä jatkorokotuksia.

Rokotusraajan paikalliset oireet