Vaccination av personer med allergi mot antibiotika

Personer med allergi mot antibiotika kan vanligen vaccineras

Överkänslighet mot antibiotika utgör vanligen inget hinder för vaccination, eftersom

  • antibiotika sällan används i framställningen av vacciner
  • resterna av antibiotika i färdiga vacciner är obetydligt små.

I början av tillverkningsprocessen kan man vara tvungen att skydda mikrobodlingarna mot skadliga bakterier med hjälp av antibiotika. Dessa är bland annat

  • neomycin
  • gentamycin
  • tetracyklin
  • streptomycin
  • polymyxin.

I vaccinets bipacksedel kan nämnas sådana ”teoretiska” rester, och allergi mot antibiotika har eventuellt angetts som kontraindikation mot vaccination. 

I allmänhet kan personer med allergi mot antibiotika vaccineras på normalt sätt. 

Vaccination av personer som är allergiska mot neomycin

Allergi mot neomycin uppträder vanligen i form av fördröjda hudreaktioner. Lokala hudsymtom kan uppkomma med lång fördröjning efter flera dygn. 

Fördröjd överkänslighet ökar inte risken för anafylaktisk reaktion till följd ett vaccin. 

Hos personer som är allergiska mot neomycin är det möjligt att MPR-vaccin och vaccin mot vattkoppor ger upphov till någon form av symtom. I dessa vacciner finns dock endast mycket små rester av neomycin. I en vaccindos är mängden neomycin högst

  • 25 µg: Priorix, Varivax och Varilrix
  • 30 µg: M-M-RVaxPro

Ett µg, dvs. mikrogram, är 0,000 001 gram.

Ifall en person endast fått lokala symtom av neomycin, kan du på normalt sätt du vaccinera personen med vaccin som innehåller rester av neomycin. Om den som ska vaccineras tidigare fått omfattande hudsymtom eller svåra andningsproblem av preparat som innehåller neomycin, ska en allergolog konsulteras i fråga om vaccinationsbeslutet. 

Ge inte MPR-vaccin eller vaccin mot vattkoppor till personer som fått en anafylaktisk reaktion av neomycin.

Se även: 

Vaccin mot rabies 

Mer om ämnet