Lapsen asema erotilanteessa

Kun vanhemmat eroavat, heidän täytyy päättää alaikäisten lastensa asioista. Ratkaistavaksi tulevat muun muassa kysymykset siitä, jääkö lapsi vanhempien yhteishuoltoon, kumman vanhemman luona lapsi asuu, miten hänen oikeutensa tavata etävanhempaansa toteutetaan sekä miten lapsen elatusvastuu jakautuu vanhempien kesken.

Vanhemmat voivat sopia asioista keskenään, mutta usein sopimus on syytä vahvistaa viranomaisella. Perheoikeudelliset palvelut tarjoavat apua tällaisten lasta koskevien sopimusten kanssa. 

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat lapsen huoltoa, tapaamista ja asumista koskevat asiat, lapsen elatusasiat, perheasioiden sovittelu sekä selvitysten laatiminen tuomioistuimelle huolto- ja tapaamisriidoissa. Myös isyyden ja äitiyden selvittäminen ja adoptioasiat kuuluvat perheoikeudellisiin palveluihin.
Perheoikeudelliset palvelut (Lapset, nuoret ja perheet, THL)

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta

LISÄTIETOA

Kansainvälinen lapsikaappaus (oikeus.fi)

Perheoikeudelliset palvelut (Lapset, nuoret ja perheet, THL)

Vanhemmuussuunnitelma (Lapset, nuoret ja perheet, THL)

Huoltajuus (STM)
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Oikeusministeriö
Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvän lainsäädännön valmistelusta vastaa oikeusministeriö.