Turvapaikanhakijat lastensuojelun asiakkaina

Lastensuojeluasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan ja lastensuojeluun liittyvät toimenpiteet ovat hyvinvointialueiden toimivaltaan kuuluvia asioita. Joissakin rajat ylittävissä lastensuojeluasioissa keskusviranomaiset voivat avustaa toimivaltaisia viranomaisia.
Lisätietoa (Oikeusministeriö)

Suomessa suojellaan kaikkia lapsia, myös turvapaikanhakijoita. Jos turvapaikkaa hakevalla lapsella todetaan lastensuojelun tarve, hyvinvointialue vastaa lastensuojelun järjestämisestä.
Lisätietoa (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Ukrainasta paenneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen