Intramuskulär vaccination av barn

På denna sida finns en videosnutt och anvisningar med bilder för intramuskulär (IM) vaccination av barn i låret.

Anvisningar med bilder

Be föräldrarna att hålla ett fast tag om barnet så att barnet hålls stilla under hela vaccinationen. Var ändå alltid beredd på att barnet kan röra på sig under vaccinationen, trots att föräldern håller stadigt i barnet.

Vaccinationsteknik

Vaccin som ges intramuskulärt ska injiceras inom det område som markerats på bilden.

Vaccinationsteknik

Lyft och kläm ihop lårmuskeln. Om muskeln är täckt med stora mängder fettvävnad, sträck då huden med hjälp av tummen och pekfingret.

Vaccinationsteknik

Stick kanylen snabbt igenom huden i 60–90 graders vinkel. Stick kanylen tillräckligt djupt in i muskeln.

Stöd sprutan och låret med andra handen så att kanylen och sprutan hålls på plats under hela vaccinationen. På så sätt försäkrar du dig om att vaccinet injiceras i muskeln.

Vaccinationsteknik

Kontrollera att kanylen inte är instucken i en blodådra, alltså att det inte kommer in blod i sprutan. Det är inte nödvändigt att aspirera.

Vaccinationsteknik

Det är inte nödvändigt att aspirera. Om det vid injicering innan du trycker på kolven stiger upp blod i sprutan, tag bort sprutan och nålen från vävnaden. Byt ut nålen mot en ny och fäst den vid sprutan och injicera därefter på nytt.

Vaccinationsteknik

Dra ut kanylen ur vävnaden och tryck därefter en ren kompress mot injektionsstället i några sekunder.

Observera:

Ge anvisningar för behandling av smärta och lokala symtom. Vaccination i låret och smärtor i lårmuskeln kan göra att barnet vägrar att gå. Alla barn får inte detta symtom, men berätta om det på förhand så att symtomet inte kommer som en överraskning.

Ge samtidigt anvisningar för behandling. Ibuprofen, naproxen och paracetamol är läkemedel som lämpar sig för behandling av smärta och lokala reaktioner. Lokala symtom går vanligen över inom några dagar eller en vecka.
Läs mer om lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen