Andra vaccinpreparat mot influensa

Utöver de vaccinpreparat som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet importeras varje höst också andra influensavacciner till Finland. Vid framställningen av samtliga importerade vacciner har man använt virusstammar i enlighet med WHO:s rekommendationer.

Vaccinpreparatens sammansättning varierar.

Läs produktresumén

Innan du skriver ett recept eller vaccinerar ska du kontrollera för vilka åldersgrupper vaccinet är avsett. Läs produktresumén för respektive preparat för att kontrollera

  • sammansättningens särdrag
  • kontraindikationerna
  • försiktighetsmåtten vid administrering.

Läs mer om de vaccinpreparat mot influensa som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet (Lääkeinfo.fi)

Importörerna beslutar vilka vacciner de importerar till apoteken och den privata hälso- och sjukvården

Vaccinerna tillverkas särskilt för varje influensasäsong. Importörerna beslutar årligen hur mycket vaccin som importeras till apoteken och till enheterna för den privata hälso- och sjukvården. Influensavaccinerna tar ofta slut i apoteken redan under höstsäsongen. 

Information om tillgången på vaccinpreparat fås av apoteken och importörerna. 

Mer information: