Vilka biverkningar kan influensavaccination medföra?

De vanligaste biverkningarna hos både vuxna och barn av de injicerbara influensavaccinerna är lokala symtom, såsom smärta, svullnad, rodnad och värmekänsla vid injektionsstället.

  • I olika undersökningsmaterial har ungefär var fjärde vaccinerad fått smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället.
  • Feber är vanligare hos barn under 2 år; i de flesta undersökningar får cirka 10 procent feber.
  • Även hudreaktioner uppkommer hos små barn, särskilt i samband med feber.
  • Ledinflammationer, övergående trombocytopeni och neurologiska skador har rapporterats mycket sällan.

De vanligaste biverkningarna av nässprayvaccinet är tilltäppt näsa och kraftig snuva, vilka förekommer hos över 10 procent. Eksem är sällsynta. 

Efter vaccination både med det injicerbara vaccinet och med nässprayvaccinet kan följande symtom uppkomma:

  • lätt sjukdomskänsla
  • muskel- och ledvärk
  • allmänsymtom, såsom temperaturstegring, feber, retlighet, illamående och huvudvärk.

Lokala symtom i injektionsområdet, värk och feber kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Lokala symtom och allmänsymtom eller värk utgör inget hinder för fortsatt vaccination. Hudreaktioner utgör oftast inte heller något hinder för fortsatt vaccination under de följande åren.

Allvarliga biverkningar, till exempel allvarlig allergisk reaktion, anafylaksi, är mycket sällsynta.
Anafylaxi

Mer information: