Nässprayvaccin mot influensa för barn

Sidans innehåll

Vem får nässprayvaccin gratis?

Barn i åldern 2–6 år får nässprayvaccinet Fluenz Tetra gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Om det inte finns kontraindikationer för att ge vaccinet används i första hand nässprayvaccin för vaccination av barn i åldern 2-6 år. Totalt 100 000 doser av preparatet Fluenz Tetra har upphandlats inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. Upphandlingen har gjorts på basen av tidigare års förbrukning.

För alla barn som är berättigade till avgiftsfritt influensavaccin (från 6 månader till 6 år) har det också reserverats injicerbart VaxigripTetra-vaccin.
Injicebart vaccin mot influensa

Vilket vaccin används och vad innehåller det?

Inom det nationella vaccinationsprogrammet används nässprayvaccinet FluenzTetra. Vaccinet är enbart avsett för vaccination av barn i åldern 2-6 år. I Europa har vaccinet försäljningstillstånd för barn och unga i åldern från 24 månader upp till 18 år.

 • De aktiva substanserna är levande, försvagade influensavirus.
 • Hjälpämnen är salter, renat vatten, sackaros, mononatriumglutamat, aminosyror och gelatin.
 • Vaccinet innehåller inget förstärkningsämne eller konserveringsmedel.
 • Vaccinet innehåller försvinnande små mängder gentamicin.
 • Vaccinet innehåller ytterst små rester av äggprotein, ovalbumin.

Virusen har odlats i befruktade hönsägg.

Under influensasäsongen 2023-2024 är virusstammarna i Fluenz Tetra-vaccinen följande:

 • A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09 –liknande virusstam
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) –liknande virusstam
 • B/Austria/1359417/2021 -liknande (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013 -liknande (Yamagata-linjen)

Vaccinernas virusstammar motsvarar WHO:s rekommendationer. Jämfört med föregående säsong har en A-virusstam bytts ut.

Vaccinet innehåller levande försvagade virus, vilket skiljer det från det injicerbara vaccinet. 

Vaccinet kan inte orsaka influensa

Vaccinvirusen har försvagats så att de inte kan föröka sig i de nedre luftvägarnas varma förhållanden. Virusen förökar sig i de övre luftvägarna och ger upphov till en försvarsreaktion i kroppen.

Vaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar. Vaccinet skyddar inte mot förkylning.

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Dosering och vaccinationsschema

Fluenz Tetra-vaccinets dos på 0,2 ml fördelas i båda näsborrarna.

Hur många vaccindoser ges till ett tidigare ovaccinerat barn?

Undersökningar visar att skyddet mot influensa efter en dos nässprayvaccin är cirka 90 procent av det skydd som ett friskt barn får efter två doser. Således räcker en dos vaccin för barnet, även om barnet får influensavaccin för första gången. Detta avviker från anvisningarna för det injicerbara influensavaccinet.
Skyddet utvecklas inom cirka två veckor. Det lönar sig att ge vaccinet i god tid. 

Vaccinationsanvisningar

Ge Fluenz Tetra-preparatet i näsan, dvs. intranasalt (IN). 

 • Vaccinet får inte injiceras.
 • Personen som vaccineras behöver inte dra in luft genom näsan eller andas in aktivt under vaccinationen.
 • Om personen som vaccineras nyser eller en del av vaccinet annars går till spillo, behöver du inte ge en ny dos.
 • Tillsammans med Fluenz Tetra får du ge andra vacciner, också de som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, med valfritt intervall.

Se video: Intranasal vaccination

Eftersom vaccinvirusen försvagats kan du ge vaccinet även till personer med lindrigt nedsatt motståndskraft, såsom

 • personer som får en behandling med kortikosteroider som ges lokalt eller inhaleras
 • personer som får en kortikosteroidbehandling i låga doser eller som substitutionsbehandling
 • personer med en symtomfri hiv-infektion.

Vaccination av personer med immunbrist

Beakta vid hantering av Fluenz Tetra 

Nässprayvaccinet mister lättare sin effekt på grund av värme och ljus än de injicerbara influensavaccinerna. 

 • Ta inte ut vaccinet ur kylskåpet i rumstemperatur på förhand. Ta vaccinet ur kylskåpet först när du försäkrat dig om att du kan ge det. 
 • Du kan ge vaccinet kylskåpskallt. Du kan också värma vaccinet genom att hålla pipetten i handen en stund innan du ger vaccinet.

Kom ihåg att nässprayvaccinet har en kortare användningstid än de injicerbara influensavaccinerna. Kontrollera sista användningsdag på förpackningen.

Korrekt hantering av vaccin

Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna för nässprayvaccinet?

Nässprayvaccinet Fluenz Tetra får inte ges till

 • barn under två år
 • personer som har fyllt 18 år
 • personer med kraftigt nedsatt motståndskraft på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom
 • barn som får salicylatbehandling.

Kontraindikationer och försiktighetsmått vid influensavaccinationer

Vilka är fördelarna med nässprayvaccinet?

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa. Vaccinet

 • förebygger influensa i 5‒8 fall av 10
 • hindrar att barnet insjuknar i influensa och dess följdsjukdomar, såsom lunginflammation
 • minskar antalet antibiotikabehandlingar, läkarbesök och sjukhusintagningar
 • motverkar öroninflammation: under influensasäsongerna är fallen av öroninflammationer rentav en tredjedel färre bland vaccinerade barn än bland ovaccinerade barn.

Det vaccinerade barnets närstående får ett indirekt skydd: när barnet skyddas mot influensa sprider hen inte heller influensa i sin närmaste omgivning.

Största delen av dem som tar vaccinet undgår influensa. Om en vaccinerad person insjuknar i influensa, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och personen tillfrisknar snabbare.

Vilka biverkningar kan nässprayvaccinet medföra?

Alla vacciner kan medföra biverkningar, men biverkningar är oftast övergående och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. Efter nässprayvaccinet kan näsan bli täppt och snuvig. 
Vilka biverkningar kan influensavaccination medföra?

Läs mer