Vaccination av personer med äggallergi

I allmänhet kan personer med äggallergi vaccineras på normalt sätt. Det är möjligt att personer med äggallergi får något slags symtom av de vacciner som anges nedan. 

1. Vacciner som framställs i befruktade hönsägg

 • Influensavacciner som injiceras
 • Influensavacciner i form av nässpray
 • Vaccin mot gula febern

Risken för allvarliga IgE-medierade allergiska reaktioner av vacciner som framställs i befruktade hönsägg är mycket liten. En vaccindos innehåller ytterst lite äggproteiner. Myndigheterna har ställt upp följande gränser för förekomsten av rester av ovalbumin i vacciner:

 • influensavacciner som injiceras: 1 µg/0,5 ml
 • influensavacciner i form av nässpray: 1,2 µg/ml dvs. 0,24 µg/dos på 0,2 ml
 • vaccin mot gula febern: 5 µg/dos på 0,5 ml

Ett mikrogram är 0,000 001 gram. 

I praktiken är den partispecifika gränsen för mängden ovalbumin som tillverkarna tillåter mycket mindre än de gränsvärden som myndigheterna ställt upp.

Influensavaccination av personer med äggallergi

Efter flera olika skeden av framställning och rengöring innehåller influensavaccinerna endast försvinnande små rester av ovalbumin från hönsägg. 

Till exempel har restmängden av ovalbumin i de injicerbara influensavacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet varierat partispecifikt från några nanogram till några tiotal nanogram. Mängden ovalbumin i en dos av det vaccin som administreras i form av nässpray kan rentav vara mindre än ett nanogram. 

Influensavaccinet rekommenderas alla dem som är mottagliga för allvarlig influensa. Också personer som fått en anafylaktisk reaktion efter att ha ätit hönsägg eller livsmedel som innehåller hönsägg kan utgående från forskningsrön och erfarenheter vaccineras vid behov. 

Personer som är mycket allergiska mot ovalbumin eller ovomucoid vaccineras under polikliniska förhållanden till exempel på hälsovårdscentralen. Personer som fått en verifierad anafylaktisk reaktion efter att ha ätit hönsägg ska iakttas i 1(–2) timmar efter influensavaccinationen.

Alla andra kan vaccineras på normalt sätt utan särskilda åtgärder. Det gäller till exempel

 • personer som är allergiska mot hönsägg och får utslag
 • småbarn som får hud- och tarmbesvär av hönsägg
 • småbarn med positivt prick- eller RAST-test, men inga kliniska symtom. 

Barnet behöver inte exponeras eller testas på förhand, inte heller i det fallet att barnet aldrig har ätit hönsägg.

2. Vacciner som framställs i cellkultur från kycklingembryo

 • MPR-vaccinets mässlings- och påssjukekomponenter
 • vacciner mot fästingburen encefalit (TBE)

Personer som är allergiska mot hönsägg kan vaccineras på normalt sätt med MPR- och TBE-vacciner. På grund av framställningssättet innehåller vaccinerna inte betydande mängder äggprotein, ovalbumin. 

Eventuell ovalbumin- eller ovomucoidallergi behöver inte testas på förhand hos en person som ska vaccineras.