Överkänslighet mot vaccinets beståndsdelar

Allergi utgör mycket sällan ett hinder för vaccination. Om det är känt att personen som ska vaccineras lider av överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar, ska den behandlande läkaren individuellt överväga vaccinationens fördelar och nackdelar.