Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli päihdetyössä

Sijaishuoltopaikan valinta

Kun valitaan sijaishuoltopaikkaa päihteitä käyttävälle lapselle, on tärkeää tuntea hänen kokonaistilanteensa ja tarpeensa. Sijaishuoltopaikan erityisosaaminen ja asiantuntemus suhteessa lapsen tarpeisiin ja päihteiden käytön taustalla oleviin syihin on olennaista.
Sijaishuoltopaikan valinta

Päihteiden osalta on tärkeää arvioida, onko nuoren riippuvuus kehittynyt sille tasolle, että erillinen päihdekatkaisu on tarpeen. Jos lapsen päihteiden käyttö vaatii vankkoja rajoitustoimia, on tämäkin huomioitava sijaishuoltopaikkaa valittaessa. Myös erityisen huolenpidon käyttö voi olla perusteltua päihdekierteen pysäyttämiseksi.
Rajoitukset sijaishuollossa
Erityinen huolenpito

Sijaishuollon aikana

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on keskeisessä asemassa sen varmistamisessa, että lapsi pääsee päihdepalveluiden piiriin silloinkin, kun tämä on sijaishuollossa. Lapsen sijaishuollon asiakassuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet ja tavoitteet, joihin sijaishuoltopaikan kanssa yhdessä pyritään. Sosiaalityöntekijän velvollisuus on edistää yhteistyötä sijaishuoltopaikan, huoltajan ja vanhemman välillä. Hänellä on myös velvollisuus tavata lasta riittävän usein henkilökohtaisesti.
Sijaishuollon asiakassuunnitelma
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävät

Jos lapsen päihdeongelma pahenee sijaishuollon aikana, on arvioitava, voiko lapsi jatkaa entisessä sijaishuoltopaikassaan vai täytyykö sijaishuoltopaikkaa muuttaa tilapäisesti tai pysyvästi. Harkintaa tehtäessä on huomioitava myös positiivisten ihmissuhteiden jatkuvuus.
Lapsen oikeus tavata läheisiään
Sijaishuoltopaikan muuttaminen

Riippuvuus saattaa olla niin vakava, että katkaisuhoito on tarpeen. On arvioitava, onko näin rankka interventio lapselle haitallinen. Toisaalta myös liian kevyt reagointi saattaa kääntyä lapsen etua vastaan.

Sijaishuollon aikana lapsen irtautumista päihteistä ja päihteiden käyttöön liittyvistä verkostoista voidaan tukea rajoitustoimenpiteitä käyttämällä, mikäli lapsen suojeleminen ja yksilöllisesti harkittu tilanne sitä vaatii. Käyttö voi olla välttämätöntä lapsen suojelemiseksi päihteiltä ja päihdemaailmaan kuuluvilta riskeiltä.
Rajoitukset sijaishuollossa