Hepatit B

Vad är hepatit B?

Leverinflammation förorsakad av hepatit B-virus.

Hur smittar hepatit B?

Hepatit B smittar vid oskyddat sex samt via blod, till exempel om olika personer använder samma nålar och sprutor.

Dessutom kan hepatit B smitta från mamman till barnet i samband med förlossning eller amning.

Hur kan hepatit B-smitta förebyggas?

Vaccin skyddar mot hepatit B och används också för att förhindra en infektion efter exponering.
Vaccin mot hepatit B

Hepatit B kan också förebyggas genom att undvika exponering för blod.
Det är viktigt att använda rena redskap

  • när droger och dopingpreparat bereds och injiceras
  • när man gör tatueringar
  • när man gör piercingar
  • när man gör akupunktur.

Kondom skyddar mot sexuellt överförbar smitta.
Könssjukdomar och prevention

När smittan har konstaterats är det viktigt att undersöka vilka partners som har fått smittan. På detta sätt kan man undvika ytterligare smittspridning.

Hepatit B är en av de infektionssjukdomar som screenas vid graviditet. Nyfödda som riskerar smittas kan skyddas från hepatit B.
Hepatit B-vaccinationer av nyfödda som löper risk att smittas

Vilka är symtomen på hepatit B-infektion?

Den som är smittad vet oftast inte om det, eftersom hepatit B ofta inte ger några symtom.

Omkring 40 % av dem som får smittan får i början av infektionen följande symtom:

  • illamående
  • diarré
  • kräkningar eller magsmärtor
  • gulnad hud, gulnade ögonvitor eller slemhinnor
  • ibland även muskel- eller ledvärk.

Symtomen försvinner i allmänhet på ett par veckor. Mindre än en procent av de insjuknade får en infektion med väldigt kraftiga symtom i det inledande skedet, vilket leder till att nekros i levern på några dagar.

En liten del av dem som fått smittan förblir bärare av viruset, infektionen blir alltså kronisk. En kronisk infektion kan leda till leversvikt, vilket ökar risken för levercirros och levercancer.

Hur konstateras smittan?

Hepatit B-smitta konstateras genom blodprov.

Alla som har infektionen testar positivt för antikroppar mot hepatit B. Den sjuka har blivit bärare av viruset om antigen HBsAg är positiv 6 månader efter den inledande fasen.

Hur behandlas hepatit B-infektioner?

Akut hepatit B läker vanligen av sig själv.

I den inledande fasen behöver man vila, och alkohol och läkemedel som belastar levern bör undvikas. En person som har hepatit med väldigt kraftiga symtom i det inledande skedet vårdas på sjukhus.

Kronisk smitta kan inte botas. Vid behov kan interferon eller antivirala läkemedel användas.

Hur vanligt är det med hepatit B och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av hepatit B i Finland (på finska)