Influensavaccination av personer som inleder militärtjänst

Influensaviruset sprids lätt i garnisonsförhållanden. Även hos friska vuxna kan influensan kan ge kraftiga symtom och det kan ta lång tid att bli återställd. Efter influensa finns det risk för bakterieorsakade följdsjukdomar, såsom

  • luftrörskatarr
  • bihåleinflammation
  • lunginflammation.

Fysisk ansträngning vid influensa kan leda till inflammation i hjärtmuskeln.

Vad är influensa?

Influensavaccin fås antingen på den egna hälsostationen eller på garnisonen

De som rycker in i januari bör vaccinera sig mot influensa redan i november eller december. Om vaccinet ges först i januari när militärtjänstgöringen börjar, är det inte säkert att vaccinet hinner bilda en tillräcklig skyddseffekt före influensaepidemin. 

De som inleder sin militärtjänst in i januari har rätt till gratis influensavaccination på samma sätt som andra personer i riskgrupper.

Kommunen beslutar om de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna. Välfärdsområdena informerar om vaccinationsarrangemangen. Vaccinationerna kan ges till exempel vid den egna hälsostationen eller studenthälsovården.

Injicerbart vaccin mot influensa

Erhållen influensavaccination syns på Mina Kanta-sidor

Den som ska vaccineras behöver inte uppvisa ett intyg över att tjänstgöringen inleds. Det räcker med att personen själv uppger det.

Det är viktigt att registrera influensavaccinationen korrekt för att informationen skall synas på Mina Kanta-sidor. Då kan den som påbörjar sin militärtjänst visa upp intyget över influensavaccinationen på Mina kanta-sidor t.ex. via sin telefon.

Om en värnpliktig som rycker in i januari inte vaccinerats mot influensa före inryckningen, ska personen erbjudas vaccination vid garnisonen.

Vaccinationen av värnpliktiga som ryckt in vid andra tidpunkter handhas av försvarsmakten. Dessa erbjuds vaccin vid garnisonerna under hösten.

Övrig information om detta ämne

Vaccinationer inom försvarsmakten

Avsnittet innehåll